trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin

GIỚI THIỆU CHUNG NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Trụ sở: 50, đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Điện thoại: 0277.3852198

Fax: 0277.3854513

Hotline: 0277.3871800

Email: nhnn@dongthap.gov.vn

Website: http://nhnn.dongthap.gov.vn

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hạch toán phụ thuộc, có con dấu và bảng cân đối tài khoản theo quy định của pháp luật, trụ sở đặt tại số 50, đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Cao Lãnh.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối trên địa bàn; thực hiện một số nghiệp vụ Ngân hàng Trung ương theo uỷ quyền của Thống đốc.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp gồm ông Nguyễn Văn Quế – Giám đốc, bà Trần Thị Tuyết Mai – Phó Giám đốc và ông Vương Trí Phong - Phó Giám đốc. Thông tin liên hệ số điện thoại : 0277.3852198, hotline: 0277.3871800.

Giới thiệu Cổng Thông tin | Quảng cáo | Sơ đồ
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853744, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: