trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin

THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH


- Ông Nguyễn Văn Dương

- Ngày sinh: 12/02/1961

- Quê quán: xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: không

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế nông nghiệp, Cử nhân Hành chính

- Trình độ chính trị: Cử nhân

- Chức vụ, đơn vị công tác: Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

- Chỗ ở hiện nay: phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp


- Ông Nguyễn Thanh Hùng

- Ngày sinh: 27/04/1961

- Quê quán: xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: không

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hành chính, Kỹ sư Công trình thuỷ, Cử nhân kinh tế Ngoại thương

- Trình độ chính trị:  Cao cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

- Chỗ ở hiện nay: thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp


- Ông Phạm Thiện Nghĩa

- Ngày sinh: 1966

- Quê quán: xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh                                     

- Tôn giáo: không

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh doanh và Quản lý; Đại học Kinh tế Thương nghiệp; Đại học Chính trị xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

- Chỗ ở hiện nay: số 7 Nguyễn Trường Tộ, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Ông Đoàn Tấn Bửu

- Ngày sinh: 12/12/1964

- Quê quán: xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh                                     

- Tôn giáo: không

- Trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa II Quản lý y tế

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

- Chỗ ở hiện nay: 288, Nguyễn Thái Học, phường 4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

 

 

 

Giới thiệu Cổng Thông tin | Quảng cáo | Sơ đồ
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853744, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: