trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin

GIỚI THIỆU CHUNG UBND THỊ XÃ HỒNG NGỰ


Trụ sở UBND thị xã Hồng Ngự: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc,
thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3563362

Email: txhongngu@dongthap.gov.vn

Website: www.txhongngu.dongthap.gov.vn

Lãnh đạo UBND thị xã Hồng Ngự gồm ông Nguyễn Hùng Tráng – Chủ tịch UBND thị xã và các Phó Chủ tịch: Đặng Văn Ne, Phạm Tấn Đạt.

Thông tin liên hệ số điện thoại: 0277.3563362.

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HỒNG NGỰ

1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 28 của Luật này.

2. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân thành phố thị xã quyết định các nội dung quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 54 của Luật này và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị xã.

3. Quyết định cơ chế khuyến khích phát triển công trình hạ tầng đô thị trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

4. Quyết định kế hoạch xây dựng công trình hạ tầng đô thị, quy hoạch phát triển đô thị theo quy định của pháp luật.

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HỒNG NGỰ

1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 29 của Luật này.

2. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển hạ tầng đô thị; quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị trên địa bàn.

3. Quản lý quỹ đất đô thị; việc sử dụng quỹ đất đô thị phục vụ cho việc xây dựng công trình hạ tầng đô thị; quản lý nhà đô thị; quản lý việc kinh doanh nhà ở; sử dụng quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước để phát triển nhà ở tại đô thị; chỉ đạo kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong việc xây dựng nhà ở tại đô thị.

4. Chỉ đạo sắp xếp mạng lưới thương mại, dịch vụ, du lịch đô thị; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư và tổ chức đời sống dân cư đô thị.

5. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự công cộng, an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ, ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Giới thiệu Cổng Thông tin | Quảng cáo | Sơ đồ
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853744, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: