trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin
DOANH NGHIỆP > Nội dung chi tiết

11:05 AM, 03-10-2014

CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI, KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ
VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

 

 

1. Tiền thuê lại đất và phí sử dụng hạ tầng:

   Tiền thuê lại đất:

-    Thanh toán hàng năm tại các Khu Công nghiệp với khung giá từ 0,3 - 0,75 USD/m2/năm.

-    Nhà đầu tư trả tiền thuê lại đất một lần cho nhiều năm sẽ được giảm mỗi năm 1% nhưng tổng mức giảm không vượt quá 25 %.

-    Trả một lần cho cả đời dự án: 6 - 15 USD/m2.  

   Phí sử dụng hạ tầng (chưa tính nước thải): 0,25 USD/m2/năm, thanh toán hàng năm.

2. Chế độ ưu đãi đầu tư:

   Ưu đãi về tiền thuê lại đất và phí sử dụng hạ tầng:

Các dự án đầu tư vào các Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ðồng Tháp được ưu đãi về tiền thuê lại đất và phí sử dụng hạ tầng như sau:

-    Ðược miễn phí sử dụng hạ tầng 01 năm kể từ ngày công trình được khởi công (1).

-    05 dự án đầu tiên đầu tư vào các Khu Công nghiệp bao gồm cả Khu Công nghiệp A, và Khu Công nghiệp C mở rộng thuộc Khu Công nghiệp Sa Ðéc được miễn tiền thuê lại đất 02 năm; thời gian tính từ lúc khởi công (2).

-    Ðược miễn tiền thuê đất tùy theo mức vốn đầu tư và lượng lao động sử dụng như sau (3):

+   Mức vốn từ 03 triệu USD đến dưới 5 triệu USD, hoặc sử dụng trên 500 lao động được miễn tiền thuê lại đất 04 năm.

+   Mức vốn từ 05 triệu USD trở lên, hoặc sử dụng trên 1.000 lao động được miễn tiền thuê lại đất 07 năm.

-    Các dự án đầu tư đáp ứng quy định của mục (2) và mục (3) thì thời gian miễn tiền thuê lại đất bằng cả 02 khoản cộng lại.

-    Phương pháp hạch toán và nguồn hỗ trợ:

+   Công ty phát triển hạ tầng hạch toán giảm doanh thu của đơn vị đối với các ưu đãi quy định của mục (1) và mục (2).

+   Ngân sách cấp hỗ trợ cho Công ty phát triển hạ tầng về khoản miễn tiền thuê lại đất quy định mục (3) trên cơ sở hồ sơ Hợp đồng thuê đất thực tế.

   Ưu đãi về hỗ trợ tài chính:

-    Ngân sách Tỉnh hỗ trợ:

+   Các Doanh nghiệp di dời vào Khu Công nghiệp theo chủ trương của Tỉnh được ngân sách Tỉnh xét hỗ trợ chi phí di dời bao gồm chi phí tháo dở, vận chuyển và lắp đặt.

+   Hỗ trợ 50% kinh phí đào tạo tay nghề cho công nhân theo dự án được duyệt thông qua Trường, Trung tâm dạy nghề trong Tỉnh, nhưng tối đa không quá 1 triệu đồng cho 01 lao động được chọn đào tạo nghề.

-    Ðầu tư tại các Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, nếu có yêu cầu thuê thiết kế kỹ thuật nhà xưởng do Công ty phát triển hạ tầng Khu Công nghiệp thực hiện, sẽ được giảm 30% chi phí thiết kế theo đơn giá quy định và khoản giảm này được hạch toán giảm doanh thu của đơn vị.

   Cơ chế tài chính cho các Công ty phát triển hạ tầng Khu Công nghiệp:

-    Tỉnh đầu tư chi phí đền bù giải tỏa, hệ thống giao thông, thoát nước mặt.

-    Các ngành chuyên môn như: Ðiện, Cấp nước, Bưu điện đầu tư kết cấu hạ tầng chuyên ngành trong Khu Công nghiệp.

   Khuyến khích và vận động xúc tiến đầu tư:

-    Các tổ chức, cá nhân trực tiếp xúc tiến vận động thu hút các dự án đầu tư vào các Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được hỗ trợ kinh phí với định mức như sau:

+   Dự án có tổng vốn đầu tư từ 5 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng, mức hỗ trợ 20 triệu đồng.

+   Dự án có tổng vốn đầu tư trên 20 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng, mức hỗ trợ 50 triệu đồng.

+   Dự án có tổng vốn đầu tư trên 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng, mức hỗ trợ 100 triệu đồng.

+   Dự án có tổng vốn đầu tư trên 100 tỷ đồng, mức hỗ trợ 120 triệu đồng.

-    Kinh phí chi trả trên được thực hiện 2 đợt như sau:

+   Đợt 1: Chi trả 50% khi dự án tiến hành xây dựng được 50% giá trị khối lượng xây lắp.

+   Đợt 2: Chi trả đủ 50% còn lại khi dự án khánh thành và đi vào hoạt động.

-    Nguồn chi trả từ kinh phí xúc tiến thương mại và đầu tư thông quan Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp.

3. Hỗ trợ về thủ tục hành chính sau khi cấp phép:

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai nhanh dự án, khi đầu tư vào các Khu Công nghiệp của Tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ðồng Tháp quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" tại trụ sở Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Ðồng Tháp. Lệ phí hành chính thực hiện theo quy định hiện hành.

* Cơ sở pháp lý: Thực hiện theo Quyết định số 87/2004/QĐ-UB ngày 13/10/2004 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành chế độ ưu đải, khuyến khích đầu tư vào các Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.


Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn
Nội dung (*)
Họ tên (*)
Địa chỉ (*)
Địa chỉ Email(*)
Mã bảo vệ
(Các mục có dấu * bắt buộc phải nhập)
  tin mặc định (23/01)
 <<   <   1   >   >> 
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853744, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: