Danh mục chính Menu

Ứng dụng lồng nhau

Xuất bản thông tin

Nội dung có trong Điểm tin hôm nay: MM Mega Market (Việt Nam) khảo sát đầu tư dự án tại Đồng Tháp; Nâng tầm, đưa thương hiệu THĐT ngày một vươn xa; Chủ tịch UBND tỉnh thăm, động viên công nhân vệ...
Số ký hiệu:174/VPUBND-THVXNgày ký:


28 thg 1 2022 - 00:00:00
Người ký:Nguyễn Văn PhúTập tin đính kèm:
Tải về Tập tin đính kèm
Số ký hiệu:328/VPUBND-KTNgày ký:


28 thg 1 2022 - 00:00:00
Người ký:Lê Lam Minh NhậtTập tin đính kèm:
Tải về Tập tin đính kèm
Số ký hiệu:327/VPUBND-KTNgày ký:


28 thg 1 2022 - 00:00:00
Người ký:Lê Lam Minh NhậtTập tin đính kèm:
Tải về Tập tin đính kèm
Số ký hiệu:319/VPUBND-KTNgày ký:


28 thg 1 2022 - 00:00:00
Người ký:Nguyễn Văn PhúTập tin đính kèm:
Tải về Tập tin đính kèm
Số ký hiệu:173/VPUBND-TCD-NCNgày ký:


28 thg 1 2022 - 00:00:00
Người ký:Nguyễn Văn PhúTập tin đính kèm:
Tải về Tập tin đính kèm
Số ký hiệu:172/VPUBND-TCD-NCNgày ký:


28 thg 1 2022 - 00:00:00
Người ký:Nguyễn Văn PhúTập tin đính kèm:
Tải về Tập tin đính kèm
Số ký hiệu:29/UBND-TCD-NCNgày ký:


28 thg 1 2022 - 00:00:00
Người ký:Phạm Thiện NghĩaTập tin đính kèm:
Tải về Tập tin đính kèm
Số ký hiệu:317/VPUBND-KTNgày ký:


28 thg 1 2022 - 00:00:00
Người ký:Nguyễn Văn PhúTập tin đính kèm:
Tải về Tập tin đính kèm
Số ký hiệu:326/VPUBND-KTNgày ký:


28 thg 1 2022 - 00:00:00
Người ký:Lê Lam Minh NhậtTập tin đính kèm:
Tải về Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

Official spokesperson of Dong Thap Provincial People's Committee

Tel: (+84)277.3853949 | Fax: (+84)277.3851615

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Address: No. 12, Road 30 / 4, Ward 1, Cao Lanh City, Dong Thap

Follow

Nút: dongthap.gov.vn:8080