Danh mục chính Menu

Ứng dụng lồng nhau

Xuất bản thông tin

Tại Hội nghị sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ đến cuối năm 2022, vào chiều ngày 18/8, ông Huỳnh Minh Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban...
File đính kèm:
Tải về File đính kèm
Nội dung:
File đính kèm:
Tải về File đính kèm
Nội dung:
File đính kèm:
Tải về File đính kèm
Nội dung:
File đính kèm:
Tải về File đính kèm
Nội dung:
File đính kèm:
Tải về File đính kèm
Nội dung:
File đính kèm:
Tải về File đính kèm
Nội dung:
File đính kèm:
Tải về File đính kèm
Nội dung:

Xuất bản thông tin

Official spokesperson of Dong Thap Provincial People's Committee

Tel: (+84)277.3853949 | Fax: (+84)277.3851615

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Address: No. 12, Road 30 / 4, Ward 1, Cao Lanh City, Dong Thap

Follow

Nút: dongthap.gov.vn:-1