Danh mục chính Menu

Ứng dụng lồng nhau

Xuất bản thông tin

null Thông tin, báo cáo thống kê năm 2015 (Statistical Yearbook 2015)

Trang chủ Thông tin, báo cáo thống kê

Thông tin, báo cáo thống kê năm 2015 (Statistical Yearbook 2015)

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Xuất bản thông tin

Official spokesperson of Dong Thap Provincial People's Committee

Tel: (+84)277.3853949 | Fax: (+84)277.3851615

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Address: No. 12, Road 30 / 4, Ward 1, Cao Lanh City, Dong Thap

Follow