Xuất bản thông tin

null Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh

Trang chủ Thông tin liên hệ

Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh

Địa chỉ: Số 12, đường 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Số điện thoại trực: 0277.3851431, Số Fax: 0277.3851615

Lãnh đạo Văn phòng

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

Địa chỉ email

Nguyễn Văn Phú

Chánh Văn phòng

3853340

0918.717.122

phuhoalanngoctu@gmail.com

nvphu@dongthap.gov.vn

Nguyễn Công Minh

Phó Chánh Văn phòng/Giám đốc Cổng Thông tin điện tử

3853340

0931.817.979

congminhdongthap@gmail.com

congminh@dongthap.gov.vn

Lê Lam Minh Nhật

Phó Chánh Văn phòng

3852037

0913.622.370

nhatlelam78@gmail.com

llmnhat.ubnd@dongthap.gov.vn

Huỳnh Thanh Sơn

Phó Chánh Văn phòng/Trưởng ban Tiếp Công dân

 

0913.660.511

thanhsonbtcd@gmail.com

htson@dongthap.gov.vn

Công chức các đơn vị khối nghiên cứu

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại di động

Địa chỉ email

Phòng Tổng hợp – Văn xã

Nguyễn Hồng Phong

Trưởng phòng

0916.441.088

phong.hcl@gmail.com

nhphong@dongthap.gov.vn

Võ Việt Thắng

Phó Trưởng phòng

0939.221.133

vovietthangdt@gmail.com

Nguyễn Văn Dương

Phó Trưởng phòng

0918.993.490

nvduongkgvx@gmail.com

nvduong@dongthap.gov.vn

Nguyễn Trần Nguyễn

Chuyên viên

0989.642.705

duocsinguyen@gmail.com

ntnguyen.ubnd@dongthap.gov.vn

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Chuyên viên

0907.591.414

thanhtuyencttdtdt@gmail.com

ntttuyen@dongthap.gov.vn

Nguyễn Minh Thư

Chuyên viên

0365.136.065

nguyenminhthu9591@gmail.com

Nguyễn Hoàng Trung

Chuyên viên

0919.777.869

hoangtrunglv@gmail.com

Trần Quốc Khánh

Chuyên viên

0933.151.003

tqkquockhanh1990@gmail.com

Nguyễn Ngọc Huyền Diễm

Chuyên viên

0919.1555.44

huyendiem1088@gmail.com

Phòng Kinh tế

Nguyễn Minh Tuấn

Trưởng phòng

0986.558.840

minhtuanstcdth@gmail.com

Nguyễn Thị Việt Anh

Phó Trưởng phòng

0939.911.158

nguyenthivietanhvn@gmail.com

ntvanh@dongthap.gov.vn

Mã Quang Vinh

Chuyên viên

0366.991.147

mqvinh2810@yahoo.com

mqvinh.ubnd@dongthap.gov.vn

Bùi Nhựt Tân

Chuyên viên

0989.282.019

nhuttanvpdk@gmail.com

bntan@dongthap.gov.vn

Nguyễn Hoàng Sĩ

Chuyên viên

0983.979.916

nguyenhoangsi@gmail.com

nhsi@dongthap.gov.vn

Lê Ngọc Thuỳ Nữ

Chuyên viên

0938.418.638

ngocthuynu@gmail.com

lntnu@dongthap.gov.vn

Nguyễn Thị Trúc Giang

Chuyên viên

0917.210.079

gnaig87@yahoo.com

nttgiang.ubnd@dongthap.gov.vn

Lê Gia Vi

Chuyên viên

0968.717.255

legiavi.mt@gmail.com

Phòng Đầu tư – Xây dựng

Bùi Thanh Phong

Trưởng phòng

0907.790.191

buithanhphong1970@gmail.com

btphong@dongthap.gov.vn

Ngô Hoàng Thứ

Phó Trưởng phòng

0939.929.086

nhthu297@gmail.com

nhthu@dongthap.gov.vn

Nguyễn Bá Hoàng Thiện

Chuyên viên

0907.975.454

hoangthienvpubnd@gmail.com

nbhthien.ubnd@dongthap.gov.vn

Lý Mạnh Tùng

Chuyên viên

0918.055.577

lymanhtung1971@yahoo.com.vn

Ban Tiếp công dân – Nội chính

Nguyễn Thị Thúy Phượng

Phó Trưởng ban

0976.068.475

nttph75@gmail.com

nttphuong@dongthap.gov.vn

Dương Thanh Hoài

Phó Trưởng ban

0914.894.827

duongthanhhoai74@gmail.com

Lê Thành Tâm

Chuyên viên

0917.939.901

lethanhtamubdt@gmail.com

lttam@dongthap.gov.vn

Trần Duy Phương

Chuyên viên

0939.640.912

phuongubht@gmail.com

tdphuong.stnmt@dongthap.gov.vn

Trần Viết Vinh

Chuyên viên

0939.565.388

0939.373.935

tranvietvinhdt@gmail.com

tvvinh@dongthap.egov.vn

Nguyễn Hồng Phương

Chuyên viên

0946.979.512

nhphuonglaw@gmail.com

nhphuong.ubnd@dongthap.gov.vn

Trần Công Thành

Chuyên viên

0987.978.845

tranthanh9320@gmail.com

         

Công chức, viên chức các đơn vị khối tham mưu, giúp việc

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại di động

Địa chỉ email

Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và phục vụ hành chính công

Trần Văn Tấn

Giám đốc

0904.428.193

tvtan1981@gmail.com

tranvantan@dongthap.gov.vn

Trịnh Thị Bích Thuận

Phó Giám đốc

0907.850.406

trinhthibichthuan1982@gmail.com

ttbthuan@dongthap.gov.vn

Nguyễn Hoàng Ân

Trưởng phòng

0945.428.193

quyetthang10282dt@gmail.com

nhan@dongthap.gov.vn

Đào Thị Tuyết

Chuyên viên

0918.741.939

tuyettthcc@gmail.com

dttuyet@dongthap.gov.vn

Vương Phước Thịnh

Chuyên viên

0918.974.008

vpthinh1970@gmail.com

vpthinh@dongthap.gov.vn

Lê Thị Ngọc Duyên

Chuyên viên

0939.431.345

leduyen3008.stp@gmail.com

ltnduyen.ubnd@dongthap.gov.vn

Nguyễn Minh Trí

Chuyên viên

0903.693.735

minhtridt067@gmail.com

nmtri@dongthap.gov.vn

Huỳnh Thanh Sang

Chuyên viên

0907.617.391

thanhsang261@gmail.com

Nguyễn Lương Huy

Chuyên viên

0389.172.645

nlhuy.snv@dongthap.gov.vn

nlhuy@dongthap.gov.vn

Phòng Hành chính – Quản trị

Đặng Phú Quí

Trưởng phòng

0918.403.059

quidang68@gmail.com

dpqui@dongthap.gov.vn

Lê Tấn Đức

Phó Trưởng phòng

0918.027.052

letanducdt@gmail.com

Nguyễn Thị Hồng Thu

Phó Trưởng phòng

0939.989.577

nththu2011@gmail.com

nththu@dongthap.gov.vn

Lê Quang Minh

Phó Trưởng phòng

0989.568.768

lequangminh1981@gmail.com

lqminh@dongthap.gov.vn

Bùi Thị Kim Thoa

Kế toán

0933.388.812

btkthoa1982@gmail.com

btkthoa@dongthap.gov.vn

Lê Thị Ngọc Loan

Chuyên viên

0919.199.781

ngocloanle1977@gmail.com

Đinh Thị Mai

Chuyên viên

0939.778.996

maithidt@gmail.com

dtmai@dongthap.gov.vn

Dương Thị Mỹ Hạnh

Chuyên viên

0939.991.133

hanhnguyenphc@gmail.com

dtmhanh@dongthap.gov.vn

Nguyễn Phú Lợi

Chuyên viên

0919.178.788

nploivpub168@gmail.com

Lê Thị Ngọc Xuân

Chuyên viên

0939.389.869

ps.ngocxuan1189@gmail.com

Nguyễn Thị Kim Hiền

Chuyên viên

0972.719.725

ntkhien2010@gmail.com

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Lê Thị Như Ý

Phó Giám đốc

0932.973.363

nhuycongthongtin@gmail.com

ltny@dongthap.gov.vn

Hồ Nhựt Tân

Tổ trưởng

0917.388.217

tan100509@gmail.com

hntan@dongthap.gov.vn

Trần Thị Ánh Nguyệt

Chuyên viên

0907.865.854

nguyetcttdongthap@gmail.com

ttanguyet.ubnd@dongthap.gov.vn

Tăng Văn Khương

Chuyên viên

0775.199.288

khuongvan07@gmail.com

tvkhuong.ubnd@dongthap.gov.vn

Võ Thanh Toàn

Chuyên viên

0939.803.646

vothanhtoanit07@gmail.com

vttoan.ubnd@dongthap.gov.vn

Nguyễn Hoàng Thi

Chuyên viên

0383.807.328

nhthitma@gmail.com

nhthi@dongthap.gov.vn

Trần Thanh Tiền

Chuyên viên

0939.676.966

thanhtiendt1718@gmail.com

tttien.ubnd@dongthap.gov.vn

Huỳnh Thị Cẩm Thúy

Chuyên viên

0949.793.127

huynhthuy100509@gmail.com

htcthuy.ubnd@dongthap.gov.vn

Nguyễn Việt Tiến

Chuyên viên

0826.455.960

viettiendt11@gmail.com

Nguyễn Thành Nhơn

Chuyên viên

0919.037.447

thanhnhoncttdt@gmail.com

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

Tin xem nhiều

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Phản hồi báo chí
Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Megastory

Banner Tin đồ họa

Tin nổi bật