Follow

Tìm thông tin quảng cáo trên Cổng Thông tin điện tử ở đâu?

Trang chủ Hỏi về chúng tôi

Tìm thông tin quảng cáo trên Cổng Thông tin điện tử ở đâu?

Bảng giá quảng cáo trên cổng thông tin điện tử

1. Giá 1 tháng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng)

Vị trí

  Đơn giá: Đồng (VNĐ)

Banner, Logo doanh nghiệp hoặc sản phẩm quảng cáo ở tất cả các Trang (bao gồm Trang chủ và các Trang trong)

       1.500.000

Banner, Logo doanh nghiệp hoặc sản phẩm quảng cáo ở Trang chủ (không đăng các Trang trong)

1.200.000

Banner, Logo doanh nghiệp hoặc sản phẩm quảng cáo ở tất cả Trang trong (không đăng Trang chủ)

500.000

Thông báo, quảng cáo dưới dạng Hyperlink ở Trang chủ

500.000

200.000/tuần

2. Giá 1 năm (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng)

Vị trí

  Đơn giá: đồng (VNĐ)

Banner, Logo doanh nghiệp hoặc sản phẩm quảng cáo ở tất cả các Trang (bao gồm Trang chủ và các Trang trong)

 15.000.000

Banner, Logo doanh nghiệp hoặc sản phẩm quảng cáo ở Trang chủ (không đăng các Trang trong)

12.000.000

Banner, Logo doanh nghiệp hoặc sản phẩm quảng cáo ở tất cả Trang trong (không đăng Trang chủ)

5.000.000

▪ Chính sách:

Để khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức tham gia quảng bá hình ảnh, thông tin về hoạt động và sản phẩm của doanh nghiệp, tổ chức mình, Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp có chính sách như sau:

- Giảm 25% giá quảng cáo của Banner/Logo thứ 2 đối với doanh nghiệp, tổ chức thực hiện hợp đồng Banner/Logo thứ 2 (sản phẩm thứ 2 của doanh nghiệp);

- Giảm 50% giá quảng cáo của mỗi Banner/Logo thứ 3 trở lên đối với doanh nghiệp, tổ chức thực hiện hợp đồng Banner/Logo thứ 3 trở lên (sản phẩm thứ 3 trở lên của doanh nghiệp).

▪ Thông tin liên hệ: 0277.3853744; email: huynhthuy100509@gmail.com

Ban Biên tập
banbientap@dongthap.gov.vn
thumbnail

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Tin nổi bật

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Tin đồ họa

Banner Megastory