Giới thiệu về Hội Hữu nghị Việt – Nhật tỉnh Đồng Tháp

Thông tin chung về Hội

Giới thiệu về Hội Hữu nghị Việt – Nhật tỉnh Đồng Tháp

          Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh Đồng Tháp được thành lập ngày 18 tháng 6 năm 1997 theo Quyết định số 84/QĐUB.TL của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc cho phép thành lập và công nhận BCH lâm thời. BCH lâm thời có 7 thành viên do ông Đoàn Hồng làm Chủ tịch.

            Ngày 24 tháng 12 năm 1998, tại Quyết định số 159/QĐ.UB.TL của Ủy ban nhân dân tỉnh đã công nhận thay đổi thanh viên BCH lâm thời của Hội, theo đó ông Phạm Chí Năng làm Phó Chủ tịch Hội thay ông Lê Vũ Hùng.

            Đến ngày 05 tháng 5 năm 2004, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp có công văn số 15/UB.TCCB về việc thống nhất nhân sự BCH Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba và Việt Nam Nhật bản tỉnh Đồng Tháp. Nhân sự của Hội có 9 thành viên do bà Trần Thị Năm làm Chủ tịch Hội.

Ngày 05/12/2019 Hội tổ chức thành công Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024, Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Ngày thiết lập QHNG với Việt Nam: 21/9/1973

Ngày Quốc khánh Nhật Bản: 23/12/1933