You do not have the roles required to access this portlet.

Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 115/TB-VP 08/09/2020 Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Nguyễn Văn Khơi tại cuộc họp giao ban tuần giữa Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện
2 172/KH-UBND 24/08/2020 Kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hôi 9 tháng đầu năm 2020
3 103/TB-UBND 24/08/2020 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện - Huỳnh Văn Tài tại buổi kiểm tra tình hình hoạt động của Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Long Thuận
4 104/TB-TB 24/08/2020 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện - Huỳnh Văn Tài tại buổi kiểm tra tình hình hoạt động của Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Phú Thuận B
5 953/UBND-HC 21/08/2020 Đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ
6 943/UBND-HC 20/08/2020 Bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Hồng Ngự
7 206/UBND-HC 20/08/2020 Hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Huyện và một số tình hình kinh tê - xa hội tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9 năm 2020
8 3381/QĐ-UBND 20/08/2020 Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh năm 1988. Địa chỉ thường trú: Ấp Bình Hòa Thượng, xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự
9 171/KH-UBND 20/08/2020 Phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021 - 2025
10 170/KH-UBND 20/08/2020 PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2021
11 3382/QĐ-UBND 20/08/2020 Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Non, sinh năm 1949, địa chỉ thường trú: Ấp Long Châu, xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
12 941/UBND-HC 20/08/2020 Thống nhất với dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị định số 55/2020/NĐ-CP của Chính phủ
13 942/UBND-HC 20/08/2020 Thực hiện công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo
14 207/UBND-HC 20/08/2020 Tổng kết 03 năm thực hiện Quyết định số 461/2018/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển 15.000 Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
15 937/UBND-HC 20/08/2020 V/v góp ý dự thảo kế hoạch thực hiện Quyết định 987/QĐ-TTg ngày 09/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch thực hiện Chỉ thị 42- CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
16 939/UBND-HC 20/08/2020 V/v xin tiếp nhận tài sản (bộ máy vi tính) có phần mềm và dữ liệu cảnh báo lũ lụt
17 938/UBND-HC 20/08/2020 V/v đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân để lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hồng Ngự
18 945/UBND-VX 20/08/2020 Về việc triển khai thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone trên địa bàn Huyện
19 117/TB-UBND 19/08/2020 Hoạt động trọng tâm trong tuần (từ ngày 10/8 đến ngày 14/8/2020)
20 168/KH-UBND 19/08/2020 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020)