You do not have the roles required to access this portlet.

Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 793/UBND-HC 20/07/2020 V/v góp ý dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng NHCN “Made in Dong Thap, hình”
2 106/TB-UBND 20/07/2020 Về việc mời dự Lễ cúng Giỗ các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020)
3 107/TB-UBND 20/07/2020 Về việc tổ chức chiến dịch hiến máu tình nguyện đợt 04 năm 2020
4 787/UBND-HC 17/07/2020 Góp ý kiến dự thảo Đề án, Quyết định thành lập; Quyết định ban hành Quy chế điều hành, phối hợp, hoạt động của BQL cửa khẩu biên giới đất liền
5 181/BC-UBND 17/07/2020 Kết quả rà soát thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
6 2783/QĐ-UBND 17/07/2020 Phê duyêt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường Trung học cơ sở Thường Lạc
7 2782/QĐ-UBND 17/07/2020 Thành lập Tổ kiểm tra đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn Huyện
8 2675/QĐ-UBND 15/07/2020 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Chợ Thường Thới Tiên
9 790/UBND-VX 17/07/2020 Về việc cập nhật thông tin trẻ em dưới 6 tuổi tham gia BHYT và kinh phí hỗ trợ UBND xã lập danh sách
10 788/UBND-VX 17/07/2020 Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025
11 90/TB-VP 17/07/2020 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện/Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cấp Huyện - Huỳnh Văn Tài tại Hội nghị Sơ kết tình hình hoạt động Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Huyện 06 tháng đầu năm 2020
12 91/TB-VP 17/07/2020 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện/Trưởng ban Điều hành Hệ thống bảo vệ trẻ em Huyện - Huỳnh Văn Tài tại Hội nghị Sơ kết Ban Điều hành Hệ thống bảo vệ trẻ em Huyện 6 tháng đầu năm 2020
13 160/KH-UBND 17/07/2020 Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của cấp Tỉnh năm 2019 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
14 105/TB-UBND 16/07/2020 Dự lễ truy điệu, cải táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia và trong nước
15 178/UBND-HC 16/07/2020 Hợp tác xã ứng phó với biến đổi khí hậu trong nông lâm thủy sản
16 180/BC-BCĐ389 16/07/2020 Kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020
17 179/BC-UBND 16/07/2020 Tình hình giải ngân năm 2019; đăng ký nhu cầu thực hiện chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai và cơ giới hóa trong SXNN trên địa bàn huyện Hồng Ngự năm 2020
18 158/KH-UBND 16/07/2020 Tổ chức Tháng khuyến học huyện Hồng Ngự năm 2020 và hưởng ứng ngày Toàn dân đưa trẻ đến trường
19 157/KH-UBND 16/07/2020 Tổng kết về việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Huyện Hồng Ngự giai đoạn 2011 - 2020
20 781/UBND-HC 16/07/2020 V/v báo cáo kết quả rà soát giải phóng mặt bằng khu đất xin giao đất để xây dựng