You do not have the roles required to access this portlet.

Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2666/QĐ-UBND 15/07/2020 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Bãi rác Thường Phước 1
2 2673/QĐ-UBND 15/07/2020 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Bảng tên đường Khu trung tâm hành chính và chợ thường Thới huyên Hồng Ngự
3 2670/QĐ-UBND 15/07/2020 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Chỉnh trang đô thị kênh Út Gốc
4 2674/QĐ-UBND 15/07/2020 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà ăn Công an huyên tại trụ sở cũ
5 2671/QĐ-UBND 15/07/2020 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Kiên cố hóa đường nước Long Hữu (đoạn tiếp theo)
6 2669/QĐ-UBND 15/07/2020 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Lưới điên trung, hạ thế kênh 17 (đoạn từ Bờ Đập đến mương bà Bảy)
7 2668/QĐ-UBND 15/07/2020 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Trường Mẫu giáo Phú Thuận A (điểm tuyến dân cư)
8 2667/QĐ-UBND 15/07/2020 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Trường Mẫu giáo Phú Thuận B (điểm chính)
9 772/UBND-HC 15/07/2020 Về việc giải trình diện tích chênh lệnh theo phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước tại Trụ sở Khu trung tâm hành chính tạm
10 103/TB-UBND 15/07/2020 Về việc mời dự Họp mặt gia đình chính sách nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020) tại các xã, thị trấn
11 2678/QĐ-BTC.CT 15/07/2020 Về việc xếp giải thưởng Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng huyện Hồng Ngự lần VII năm 2020
12 153/KH-UBND 14/07/2020 Hỗ trợ tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
13 2656/QĐ-UBND 14/07/2020 Thu hồi diện tích 829m2, thửa đất số 189, tờ bản đồ số 08, xã Thường Lạc, thuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Lâm Quang Trưng
14 2658/QĐ-UBND 14/07/2020 Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Huỳnh Thị Quya
15 770/UBND-HC 14/07/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ -TTg và lịch kiểm tra ISO năm 2020
16 771/UBND-HC 14/07/2020 V/v phê duyệt giá đối với tài sản là vật liệu thu hồi từ việc tháo dỡ Cầu Kênh Cũ 2
17 774/UBND-HC 14/07/2020 V/v tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn Huyện
18 2569/QĐ-UBND 14/07/2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
19 89/TB-VP 14/07/2020 Ý kiến kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Huỳnh Văn Tài tại cuộc họp báo khối Văn hóa - Xã hội
20 101/TB-UBND 13/07/2020 Hoạt động trọng tâm trong tuần (từ ngày 06/7 đến ngày 10/7/2020)