boder tthc

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nested Applications

Banner Lĩnh vực Chăn nuôi, Thú y

Banner Lĩnh vực Thủy sản

Banner Lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

Banner Lĩnh vực Lâm nghiệp

Banner Lĩnh vực Bảo vệ thực vật và Trồng trọt

Banner Lĩnh vực Trồng trọt

Banner Lĩnh vực Thủy lợi

Banner Lĩnh vực Đê Điều

Banner lĩnh vực Kinh tế hợp tác

QĐ TTHC 1604

Mời xem Quyết định số 1604/QĐ-UBND-HC ngày 21/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Banner 1022

Banner Bạn nhà nông

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Navigation Menu

Node: app06-ctt:-1