Asset Publisher

Ngành VHTTDL: Chung tay đẩy mạnh công tác tuyên truyền mức độ 3,4 năm 2020

Trang chủ Chuyên mục cải cách TTHC

Ngành VHTTDL: Chung tay đẩy mạnh công tác tuyên truyền mức độ 3,4 năm 2020

Điểm nổi bật của ngành văn hóa, thể thao và du lịch, năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận 580 hồ sơ trên tất cả các lĩnh vực, trong đó hồ sơ trực tuyến mức độ 3 chiếm 308/580 hồ sơ (đạt 53%), hồ sơ trực tuyến mức độ 4 chiếm 23/580 hồ sơ (đạt 3,9%). Tất cả hồ sơ đều được giải quyết sớm và đúng hạn, không gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, tổ chức.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền mức độ 3, 4 được xem là nhiệm vụ trọng tâm và nỗ lực phấn đấu của ngành trong năm 2020, với quyết tâm chỉ đạo, điều hành, tăng tốc cải cách hành chính trong những tháng cuối năm, toàn ngành đã đẩy mạnh và đưa ra nhiều mô hình, sáng kiến trong tuyên truyền cải cách hành chính, cụ thể như:

Ngay từ đầu năm, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị đánh giá công tác thực hiện chỉ số cải cách hành chính 2019, triển khai công tác cải cách hành chính và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2020 vào ngày 02/3/2020, yêu cầu các đơn vị phải nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trong công tác chỉ đạo, nâng cao chỉ số cải cách hành chính; tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tiếp tục xây dựng các video clip hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính công của Ngành.

Ông Nguyễn Ngọc Thương, Giám đốc Sở VHTTDL chủ trì Hội nghị đánh giá công tác thực hiện chỉ số cải cách hành chính 2019, triển khai công tác cải cách hành chính và chỉ số (DDCI) năm 2020

Tổ chức Hội nghị đối thoại với tổ chức, doanh nghiệp về thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch (ngày 16/10/20200), qua Hội nghị, Sở đã triển khai, phối hợp nhân viên bưu điện, Bộ phận một cửa tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3 kể từ ngày 21/10/2020, đến nay đã nhận được trên 23 hồ sơ trực tuyến. Lồng ghép vào Hội nghị, tổ chức lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, doanh nghiệp và phát tờ rơi, tài liệu hướng dẫn thực hiện đăng ký và thực hiện hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4, tuyên truyền mô hình kết hợp dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Hình ảnh về tờ rơi tuyên truyền cải cách hành chính do bộ phận công nghệ thông tin của Sở thực hiện.

Phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc xây dựng chuyên mục gia đình trong đó tuyên truyền việc việc thực hiện thủ tục hành chính Công nhận lại “cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, việc triển khai quy trình đánh giá các tiêu chí văn hóa theo Quyết định 548/QĐ-UBND.HC của UBND Tỉnh, góp phần đơn giản hóa trong thực hiện thủ tục hành chính về xét tặng các danh hiệu văn hóa.

Phối hợp Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công xây dựng 05 video clip hướng dẫn nộp hồ sơ, thủ tục hành chính (trong đó năm 2020 thực hiện 3 video clip hướng dẫn: Thủ tục cấp thể HDV Du lịch quốc tế, Thủ tục cấp thể hướng dẫn viên du lịch nội địa, Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa được đăng tải trên Trang tin điện tử Sở, chuyên mục “Tin video“  và trên fanpage Facebook Sở.

Tuyên truyền Tổng đài 1022 đến các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở, đồng thời yêu cầu các đơn vị trực thuộc (có Website) đặt baner liên kết và đăng video clip để tuyên truyền trong toàn ngành.

Tổ chức buổi gặp gỡ trực tiếp giữa Lãnh đạo Sở với Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công và Bưu điện Tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả để trao đổi chuyên môn, tháo gỡ khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, giải quyết những vướng mắc về thủ tục hành chính thực hiện và tiếp nhận từ tổ chức, doanh nghiệp (ngày 8/7/2020).

Quang cảnh Phó Giám đốc Sở Ngô Quang Tuyên làm việc với Trung tâm Kiểm soát TTHC và PVHCC, Lãnh đạo Bưu điện Tỉnh.

Đặc biệt, trong ngành thành lập Tổ cải cách hành chính, Tổ công nghệ thông tin, hàng tháng luôn chủ động, tích cực công tác triển khai những nhiệm vụ cải cách hành chính, hoạt động công nghệ thông tim, trao đổi những vấn đề trong phát sinh, xử lý hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử, Cổng dịch vụ Công của Tỉnh, hoạt động ký số tại các đơn vị sự nghiệp.

Triển khai nội dung chấm điểm cải cách hành chính ngày 9/7/2020

Quang cảnh triển khai hướng dẫn các quy trình thực hiện các phần mềm ứng dụng, chữ ký số cho Tổ Công nghệ thông tin.

Ban Biên tập