Asset Publisher

Tuyên truyền, phổ biến “Cẩm nang Phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng” của Bộ Thông tin và Truyền thông xuất bản

Trang chủ Tiếp cận thông tin

Tuyên truyền, phổ biến “Cẩm nang Phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng” của Bộ Thông tin và Truyền thông xuất bản

Ngày 30/01/2023, Sở Thông tin và Truyền thông có Công văn số 55/STTTT-TTBCXB về việc tuyên truyền, phổ biến “Cẩm nang Phòng, chống tin gia, tin sai sự thật trên không gian mạng”.

Mời xem chi tiết Công văn tuyên truyền và cuốn Cẩm nang tại đây.