Asset Publisher

Quyết định ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Trang chủ Tiếp cận thông tin

Quyết định ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 08/6/2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ban hành Quyết định số 143/QĐ-SVHTTDL về ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Mời xem chi tiết Quyết định Tại đây.