Xuất bản thông tin

HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
×
banner japan desk dong thap banner cong thong tin dong thap banner cong thong tin dong thap banner cong thong tin dong thap banner cong thong tin dong thap banner cong thong tin dong thap banner cong thong tin dong thap

Ứng dụng lồng nhau

Xuất bản thông tin

THÀNH VIÊN JAPAN DESK ĐỒNG THÁP

Ông Nguyễn Phi Đa

Chánh Văn phòng UBND Tỉnh

Số điện thoại: 0939 428 228

Email: nguyendavptudt@gmail.com

Ông Trương Hòa Châu

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Số điện thoại: 0913 972 169

Email: hoachaudt@gmail.com

Ông Phạm Tấn Xiếu

Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Tỉnh

Số điện thoại: 0903 721 202

Email: ptxieu@gmail.com

Ông Lương Văn Phú

Giám đốc Trung tâm XTTM, DL và ĐT

Số điện thoại: 0989829415

Email: vanphucaolanh@gmail.com

 • Giám đốc Sở Ngoại vụ
 • Giám đốc Sở Xây dựng
 • Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường
 • Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Giám đốc Sở Công Thương
 • Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
 • Cục trưởng Cục Thuế Tỉnh
 • Cục trưởng Cục Hải Quan Tỉnh
 • Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh
 • Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc
 • Chủ tịch UBND thành phố Hồng Ngự
 • Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh
 • Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười
 • Chủ tịch UBND huyện Châu Thành
 • Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng
 • Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự
 • Chủ tịch UBND huyện Lai Vung
 • Chủ tịch UBND huyện Lấp Vò
 • Chủ tịch UBND huyện Tam Nông
 • Chủ tịch UBND huyện Thanh Bình

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Banner câu hỏi nhà đầu tư Japan desk Đồng Tháp

Xuất bản thông tin

Tin tức hoạt động

Japan desk banner XTĐTNB

Japan desk banner XTĐT

Xuất bản thông tin

thong cao bao chi
tai tai lieu
cam nang

Ứng dụng lồng nhau

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Video về Đồng Tháp/hợp tác đầu tư

Xuất bản thông tin

||

Bộ phận Hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản thực hiện thủ tục đầu tư và hoạt động tại tỉnh Đồng Tháp (Japan Desk Đồng Tháp)

   Số điện thoại: 0277.3851431

   Văn phòng thường trực đặt tại Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp

Số 12 đường 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp