Danh mục chính Menu

Thường trực UBND tỉnh

Ông Phạm Thiện Nghĩa

Sinh ngày: 27/12/1966

Quê quán: xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Đại học Kinh tế Thương nghiệp, Đại học Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Ông Trần Trí Quang

Sinh ngày: 10/7/1977

Quê quán: thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng công trình giao thông

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Ông Huỳnh Minh Tuấn

Sinh ngày: 10/10/1980

Quê quán: xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý Kinh tế

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Ông Đoàn Tấn Bửu

Sinh ngày: 12/12/1964

Quê quán: xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Chuyên khoa cấp II ngành Quản lý Y tế, Chuyên khoa cấp I ngành Y tế công cộng, Đại học Y khoa

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chủ tịch