Danh mục chính Menu

Thường trực UBND tỉnh

THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH


- Ông Nguyễn Văn Dương

- Ngày sinh: 12/02/1961

- Quê quán: xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: không

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế nông nghiệp, Cử nhân Hành chính

- Trình độ chính trị: Cử nhân

- Chức vụ, đơn vị công tác: Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

- Chỗ ở hiện nay: phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp


- Ông Nguyễn Thanh Hùng

- Ngày sinh: 27/04/1961

- Quê quán: xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: không

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hành chính, Kỹ sư Công trình thuỷ, Cử nhân kinh tế Ngoại thương

- Trình độ chính trị:  Cao cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

- Chỗ ở hiện nay: thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp


- Ông Châu Hồng Phúc

- Ngày sinh: 02/12/1962

- Quê quán: xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh                                     

- Tôn giáo: không

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

- Chỗ ở hiện nay: 294, Điện Biên Phủ, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Ông Đoàn Tấn Bửu

- Ngày sinh: 12/12/1964

- Quê quán: xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh                                     

- Tôn giáo: không

- Trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa II Quản lý y tế

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

- Chỗ ở hiện nay: 288, Nguyễn Thái Học, phường 4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp