Xuất bản thông tin

DIỄN ĐÀN MEKONG STARTUP LẦN 1 - NĂM 2022

Tin tức

First slide

Đồng Tháp đăng ký hơn 51.900 ha lúa đảm bảo chi trả tín chỉ carbon

Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đăng ký với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về diện tích sản xuất lúa đảm bảo chi trả tín chỉ carbon trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh là 51.905 ha.

Xuất bản thông tin