Danh mục chính Menu

Xuất bản thông tin

Administrative map

Area: 337.400 hecta
Administrative units:
- City (3): Cao Lãnh, Sa Đéc, Hồng Ngự
- District (9): Tân Hồng, Hồng Ngự, Tam Nông, Thanh Bình, Cao Lãnh, Tháp Mười, Lấp Vò, Lai Vung, Châu Thành
Website: https://dongthap.gov.vn

Ứng dụng lồng nhau

Xuất bản thông tin

Official spokesperson of Dong Thap Provincial People's Committee

Tel: (+84)277.3853949 | Fax: (+84)277.3851615

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Address: No. 12, Road 30 / 4, Ward 1, Cao Lanh City, Dong Thap