Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 511/UBND-TCD-NC 19/10/2020 V/v trả lời đơn khiếu nại của ông Võ Tấn Phong
2 512/UBND-TCD-NC 19/10/2020 V/v trả lời đơn khiếu nại của ông Võ Văn Dư
3 518/UBND-TCD-NC 19/10/2020 V/v trả lời đơn khiếu nại của ông Võ Văn Số
4 510/UBND-TCD-NC 19/10/2020 V/v trả lời đơn yêu cầu của ông Nguyễn Văn Út
5 2431/VPUBND-KT 19/10/2020 V/v tình hình quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
6 1415/VPUBND-THVX 19/10/2020 V/v tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về Bảo hiểm y tế
7 885/UBND-KT 19/10/2020 V/v tổ chức Hội nghị “Đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS), giải pháp thúc đẩy thương mại nông sản bền vững vào thị trường Trung Quốc”
8 2428/VPUBND-KT 19/10/2020 V/v tổ chức triển lãm thành tựu KT-XH giai đoạn 2016 – 2020
9 2432/VPUBND-KT 19/10/2020 V/v tổ chức tuần hàng cá tra và các sản phẩm tỉnh Đồng Tháp tại thành phố Hà Nội
10 2435/VPUBND-KT 19/10/2020 V/v vướng mắc trong thực hiện thu tiền sử dụng đất nền tái định cư, nền giao thêm
11 2426/VPUBND-KT 19/10/2020 V/v xác định giá cho thuê đất nuôi trồng thuỷ sản đối với các hộ gia đình, cá nhân
12 2433/VPUBND-KT 19/10/2020 V/v điều chỉnh Kế hoạch tổ chức Hội chợ triển lãm năm 2020
13 2438/VPUBND-KT 19/10/2020 V/v đầu tư Cơ sở đào tạo lái xe Lý Hoài tại huyện Lai Vung
14 866/UBND-KT 19/10/2020 V/v đề nghị phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết thuộc Chương trình phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ
15 887/UBND-KT 19/10/2020 V/v ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh thông báo và thu hồi đất
16 1672/VPUBND-TCD-NC 17/10/2020 V/v tham dự Hội nghị
17 222/TB-VPUBND 16/10/2020 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Thanh Hùng tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần Giải pháp công nghệ IMAX về việc đầu tư dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời tại tỉnh Đồng Tháp
18 1617/QĐ-UBND-HC 16/10/2020 Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án Nhà máy chế biến thuỷ sản Trường Giang
19 1618/QĐ-UBND-HC 16/10/2020 Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án Xí nghiệp tinh luyện dầu cá
20 1616/QĐ-UBND-HC 16/10/2020 Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư