Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1617/VPUBND-KT 27/07/2021 V/v triển khai thực hiện giải pháp sản xuất trồng trọt trong điều kiện dịch Covid-19
2 1620/VPUBND-KT 27/07/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định ban hành Quy chế Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2021
3 1605/VPUBND-KT 27/07/2021 V/v triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị trực tuyến sơ kết sản xuất trồng trọt vụ Hè Thu, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Thu Đông, vụ Mùa năm 2021 tại các tỉnh, thành Nam bộ
4 1619/VPUBND-KT 27/07/2021 V/v triển khai thực hiện Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 24 mét”
5 379/UBND-THVX 27/07/2021 V/v tăng cường các giải pháp cấp bách để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh
6 1616/VPUBND-KT 27/07/2021 V/v tăng cường xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh COVID-19
7 840/VPUBND-ĐTXD 27/07/2021 V/v tạo thuận lợi giao thông trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19
8 841/VPUBND-ĐTXD 27/07/2021 V/v tạo điều kiện trong vận chuyển vật tư, thi công công trình
9 837/VPUBND-ĐTXD 27/07/2021 V/v tổ chức lấy ý kiến về Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030
10 1601/VPUBND-KT 27/07/2021 V/v tổ chức đại hội cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp
11 376/UBND-THVX 27/07/2021 V/v xuất hàng tồn kho tại các doanh nghiệp
12 613/UBND-KT 27/07/2021 V/v xây dựng dự thảo Nghị quyết ban hành quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao
13 608/UBND-KT 27/07/2021 V/v ý kiến về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp
14 1604/VPUBND-KT 27/07/2021 V/v điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Trồng nấm kết hợp sản xuất điện năng lượng mặt trời tại huyện Cao Lãnh của Công ty TNHH Nông nghiệp xanh Phương Thịnh
15 1034/VPUBND-TCD-NC 27/07/2021 V/v đôn đốc giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Thắng (lần 1)
16 1615/VPUBND-KT 27/07/2021 V/v đầu tư dự án Nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái tại huyện Hồng Ngự
17 1120/VPUBND-THVX 27/07/2021 V/v đề xuất gia hạn tạm trú cho người nước ngoài làm việc tại Công ty TNHH Khải Phát Việt Nam
18 1119/VPUBND-THVX 27/07/2021 Về Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngoại ngữ 1 Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc
19 227/KH-UBND 26/07/2021 Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025
20 228/KH-UBND 26/07/2021 Kế hoạch thực hiện Đề án Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp