VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 934/VPUBND-ĐTXD 29/08/2022 V/v triển khai thực hiện đầu tư các dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng và An Hữu – Cao lãnh
2 1383/VPUBND-THVX 29/08/2022 V/v tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII
3 2641/VPUBND-KT 29/08/2022 V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai
4 1384/VPUBND-THVX 29/08/2022 V/v tổ chức Giải Marathon Đất Sen hồng năm 2022
5 2647/VPUBND-KT 29/08/2022 V/v vướng mắc trong cơ chế đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí NSNN lĩnh vực Phát thanh truyền hình
6 2648/VPUBND-KT 29/08/2022 V/v đóng góp ý kiến Đề án Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2023
7 898/UBND-KT 29/08/2022 V/v đầu tư dự án Viện nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời – Chi nhánh Trung tâm nghiên cứu cây ăn quả Lộc Trời tại huyện Tháp Mười của Viện nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời
8 1389/VPUBND-THVX 29/08/2022 V/v đặt hàng tuyên truyền đối với cơ quan báo chí, truyền thông trong Tỉnh
9 103TTr-UBND 29/08/2022 V/v đề nghị khen thưởng
10 104/TTr-UBND 29/08/2022 V/v đề nghị khen thưởng
11 TTr-UBND 29/08/2022 V/v đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
12 1395/VPUBND-THVX 29/08/2022 V/v đề xuất hiệp y khen thưởng
13 1396/VPUBND-THVX 29/08/2022 V/v đề xuất khen thưởng hiến máu tình nguyện
14 2638/VPUBND-KT 29/08/2022 V/v đề xuất nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện nội dung đào tạo, bồi dưỡng hợp tác xã
15 1398/VPUBND-THVX 29/08/2022 V/v đề xuất phương án khắc phục các hạn chế qua kiểm tra hoạt động du lịch tại KDT Xẻo Quít
16 895/UBND-KT 29/08/2022 V/v ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình thông báo và thu hồi đất
17 1388/VPUBND-THVX 29/08/2022 Về báo cáo chuyên đề lớp Bồi dưỡng đối tượng 4 tại Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp
18 1401/VPUBND-THVX 29/08/2022 Về dự thảo báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
19 1391/VPUBND-THVX 29/08/2022 Về tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 02/9
20 1392/VPUBND-THVX 29/08/2022 Về tạm thời chưa triển khai các thủ tục xét chọn hộ gia đình được nhận hỗ trợ máy tính bảng thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ Viễn thông công ích đến năm 2025