Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 226/KH-UBND 26/07/2021 Kế hoạch xây dựng Báo cáo chuyên đề “Quan điểm, mục tiêu và định hướng và các giải pháp nhằm phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”
2 1019/QÐ-UBND.HC 26/07/2021 Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án Xây dựng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu GIS, phục vụ quản lý cơ sở hạ tầng giai đoạn 1, trên địa bàn huyện Lai Vung
3 1020/QÐ-UBND.HC 26/07/2021 Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án Xây dựng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu GIS, phục vụ quản lý cơ sở hạ tầng giai đoạn 1, trên địa bàn huyện Lấp Vò
4 1011/QĐ-UBND-HC 26/07/2021 Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Tam Nông
5 1010/QĐ-UBND-HC 26/07/2021 Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Châu Thành
6 1017/QÐ-UBND.HC 26/07/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Xưởng sản xuất thực nghiệm và phòng kiểm định hiệu chuẩn
7 1014/QĐ-UBND-HC 26/07/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung gói thầu kiểm toán công trình thuộc dự án Nâng cấp đường ĐT848 đoạn từ vòng xoay Khu công nghiệp C đến nút giao ĐT849
8 1016/QĐ-UBND-HC 26/07/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò
9 1015/QĐ-UBND-HC 26/07/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Trung tâm Y tế huyện Tân Hồng
10 1009/QĐ-UBND-HC 26/07/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hệ thống máy xét nghiệm Realtime PCR kèm thiết bị phụ trợ để phục vụ công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Phổi và Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hồng Ngự
11 1008/QĐ-UBND-HC 26/07/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị y tế cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
12 1012/QĐ-UBND.HC 26/07/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư Xây dựng Nhà ăn, hội trường và sửa chữa Trụ sở Huyện ủy Lai Vung
13 126/QĐ-UBND-TL 26/07/2021 Quyết định thành lập Tổ khảo sát đặt tên đường, bia tưởng niệm tại Khu di tích Xẻo Quít
14 196/QĐ-UBND-NĐ 26/07/2021 Quyết định V/v cho Công ty TNHH May An Long chuyển hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang trả tiền một lần cho cả thời gian thuê
15 1013/QĐ-UBND-HC 26/07/2021 Quyết định V/v phê duyệt kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
16 215/TB-VPUBND 26/07/2021 Thông báo kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 (đợt 2)
17 216/TB-VPUBND 26/07/2021 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Đoàn Tấn Bửu tại cuộc họp bàn về giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2
18 64/TTr-UBND 26/07/2021 Tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành quy định chế độ hỗ trợ đối với người làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
19 63/TTr-UBND 26/07/2021 Tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
20 65/TTr-UBND 26/07/2021 Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ đối với giáo dục mầm non tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp