VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2672/VPUBND-KT 30/08/2022 V/v gia hạn thời gian thực hiện Công văn số 2504/VPUBNDKT ngày 18/8/2022
2 1170/VPUBND-TCD-NC 30/08/2022 V/v gia hạn thời gian trình nội dung giải quyết khiếu nại của ông Huỳnh Phi Vân (lần 1)
3 1176/VPUBND-TCD-NC 30/08/2022 V/v giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Ngọc Nhi
4 2671/VPUBND-KT 30/08/2022 V/v giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Thức ăn Thủy sản Feed One
5 2664/VPUBND-KT 30/08/2022 V/v giải quyết kiến nghị của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN – Chi nhánh Thủ Thiêm
6 04/UBND-SVHTTDL 30/08/2022 V/v góp ý dự thảo Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Di sản văn hóa (sửa đổi)
7 2668/VPUBND-KT 30/08/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch Quốc gia triển khai Tuyên bố Glasgow về rừng và sử dụng đất
8 2656/VPUBND-KT 30/08/2022 V/v góp ý dự thảo Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2022
9 1404/VPUBND-THVX 30/08/2022 V/v góp ý dự thảo Quy tắc ứng xử nghề thư viện
10 940/VPUBND-ĐTXD 30/08/2022 V/v góp ý về vị trí cầu Tân Châu – Hồng Ngự hai huyện Tân Châu và Hồng Ngự qua sông Tiền trên Quốc lộ N1
11 2658/VPUBND-KT 30/08/2022 V/v Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam năm 2022
12 448/UBND-THVX 30/08/2022 V/v kinh phí tham gia “Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam bộ lần thứ III năm 2022”
13 2670/VPUBND-KT 30/08/2022 V/v ký Biên bản Ghi nhớ hợp tác
14 939/VPUBND-ĐTXD 30/08/2022 V/v phối hợp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng năm 2022 của Viện Quy hoạch xây dựng Miền Nam
15 1405/VPUBND-THVX 30/08/2022 V/v quảng bá các món ăn đặc sản và đặc sản quà tặng của Tỉnh
16 1405/VPUBND-THVX 30/08/2022 V/v quảng bá các món ăn đặc sản và đặc sản quà tặng của Tỉnh
17 2654/VPUBND-KT 30/08/2022 V/v rà soát, thực hiện nhiệm vụ phân công tại Kế hoạch số 272/KH-UBND ngày 05/8/2022 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh
18 2673/VPUBND-KT 30/08/2022 V/v tham mưu nội dung chỉ đạo chấn chỉnh việc phân khai và sử dụng ngân sách nhà nước của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh 06 tháng đầu năm 2022
19 2674/VPUBND-KT 30/08/2022 V/v tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 11/8/2022 của Chính phủ
20 2662/VPUBND-KT 30/08/2022 V/v thành lập Đoàn kiểm tra tình hình triển khai dự án đầu tư trên địa bàn Tỉnh