Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 860/VPUBND-KT 11/05/2021 V/v triển khai thực hiện Tuyên bố hợp tác thực hiện Dự án “Hướng tới tương lai tốt đẹp hơn: Phát triển chuỗi giá trị có khả năng chống chịu do phụ nữ và thanh niên làm chủ và tăng cường ứng dụng nền tảng số tại Việt Nam”
2 314/UBND-KT 11/05/2021 V/v triển khai thực hiện Đề án đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021 – 2025 định hướng đến năm 2030
3 864/VPUBND-KT 11/05/2021 V/v xin ý kiến về nội dung dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa bàn Tỉnh
4 315/UBND-KT 11/05/2021 V/v xếp lương chức danh kế toán tưởng doanh nghiệp 100% nhà nước
5 269/UBND-TCD-NC 11/05/2021 V/v ý kiến vụ kiện hành chính của bà Võ Thị Bạch Ngọc, ngụ quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
6 301/UBND-KT 11/05/2021 V/v điều chỉnh mục đích sử dụng đất đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia IDI
7 415/VPUBND-ĐTXD 11/05/2021 V/v đôn đốc thực hiện Nghị định số 23/2020/NĐ-CP
8 302/UBND-KT 11/05/2021 V/v đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm sen
9 858/VPUBND-KT 11/05/2021 V/v đề xuất dự án, nhiệm vụ thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022
10 306/UBND-KT 11/05/2021 V/v ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành thông báo và thu hồi đất
11 309/UBND-KT 11/05/2021 V/v ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự thông báo và thu hồi đất
12 307/UBND-KT 11/05/2021 V/v ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông thông báo và thu hồi đất
13 305/UBND-KT 11/05/2021 V/v ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình thông báo và thu hồi đất
14 308/UBND-KT 11/05/2021 V/v ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình thông báo và thu hồi đất
15 304/UBND-KT 11/05/2021 V/v ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng thông báo và thu hồi đất
16 155/KH-UBND 10/05/2021 Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020
17 154/KH-UBND 10/05/2021 Kế hoạch đảm bảo tài chính chấm dứt dịch bệnh AIDS trên địa bàn Tỉnh vào năm 2030
18 528/QÐ-UBND.HC 10/05/2021 Phê duyệt dự án Thiết bị truyền hình kỹ thuật số chuẩn HD
19 77/QĐ-UBND-TL 10/05/2021 Thành lập Tổ tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các phương án phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Tỉnh
20 118/TB-VPUBND 10/05/2021 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại buổi khảo sát dự án Nâng cấp tuyến đê bao, kè chống sạt lở, xây dựng hệ thống cống dọc sông Tiền, thành phố Cao Lãnh (giai đoạn 1) và tình hình sạt lở bờ sông Tiền, xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh