Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 841/VPUBND-ĐTXD 20/10/2020 V/v phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021
2 839/VPUBND-ĐTXD 20/10/2020 V/v rà soát trình tự, thủ tục các mỏ khai thác khoáng sản
3 2456/VPUBND-KT 20/10/2020 V/v tham gia Hội chợ Công nghiệp - Thương mại và Triển lãm sản phẩm OCOP Bạc Liêu năm 2020
4 2455/VPUBND-KT 20/10/2020 V/v tham gia Hội chợ OCOP tỉnh Quảng Ninh năm 2020
5 2458/VPUBND-KT 20/10/2020 V/v thu hồi chủ trương đầu tư dự án Trung tâm chế biến – Thương mại nông sản Mê Kông tại huyện Cao Lãnh của Công ty CP Thuỷ sản Sài Gòn – Cao Lãnh
6 846/VPUBND-ĐTXD 20/10/2020 V/v thuê liên danh tư vấn trong nước và tư vấn nước ngoài lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hồng Ngự (trước đây là thị xã Hồng Ngự)
7 2460/VPUBND-KT 20/10/2020 V/v thành lập Đoàn kiểm tra công tác thực thi pháp luật về đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường tại các khu bảo tồn thiên nhiên
8 1426/VPUBND-THVX 20/10/2020 V/v thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND Tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2021 - 2025)
9 1424/VPUBND-THVX 20/10/2020 V/v thực hiện Quyết định số 31/2020/QĐ-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ
10 2457/VPUBND-KT 20/10/2020 V/v Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2020
11 2446/VPUBND-KT 20/10/2020 V/v tình hình thực hiện dự án Khu dân cư đô thị ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc
12 838/VPUBND-ĐTXD 20/10/2020 V/v tình hình thực hiện trình quy định về tổ chức quản lý và khai thác các bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
13 1422/VPUBND-THVX 20/10/2020 V/v tổ chức giao lưu Hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Campuchia năm 2020
14 844/VPUBND-ĐTXD 20/10/2020 V/v tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm, tổ chức thanh tra cấp giấy phép sai quy định
15 842/VPUBND-ĐTXD 20/10/2020 V/v xây dựng Hệ thống thông tin quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp
16 1421/VPUBND-THVX 20/10/2020 V/v điều chỉnh hoạt động “Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, sản phẩm đặc sản, quà tặng lưu niệm, sản phẩm OCOP của các địa phương”
17 2459/VPUBND-KT 20/10/2020 V/v điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
18 846/UBND-KT 20/10/2020 V/v đăng ký bổ sung nhu cầu điện năng lượng tái tạo của tỉnh Đồng Tháp vào Quy hoạch điện VIII
19 2448/VPUBND-KT 20/10/2020 V/v đầu tư Nhà máy xử lý rác thải và tư vấn, chuyển giao công nghệ lò đốt rác thải của Công ty CP Tập đoàn Công nghệ T-Tech Việt Nam
20 241/KH-UBND 19/10/2020 Phòng, chống hạn bảo vệ sản xuất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp