Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1035/VPUBND-TCD-NC 27/07/2021 V/v gia hạn thời gian giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Thanh Kháng (lần 1)
2 377/UBND-THVX 27/07/2021 V/v gia hạn thời gian tham gia đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công
3 1610/VPUBND-KT 27/07/2021 V/v giải quyết khó khăn, vướng mắc thu tiền sử dụng đất nền tái định cư và nền giao thêm
4 1613/VPUBND-KT 27/07/2021 V/v giải quyết kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
5 1614/VPUBND-KT 27/07/2021 V/v giải quyết kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh
6 1621/VPUBND-KT 27/07/2021 V/v góp ý các chính sách đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực
7 854/VPUBND-ĐTXD 27/07/2021 V/v góp ý dự thảo
8 1117/VPUBND-THVX 27/07/2021 V/v góp ý dự thảo Quyết định và Đề án Ngày Chuyển đổi số Quốc gia
9 1607/VPUBND-KT 27/07/2021 V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với hoạt động tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 trong các cơ quan hành chính nhà nước
10 375/UBND-THVX 27/07/2021 V/v góp ý nội dung giới thiệu về tỉnh Đồng Tháp
11 843/VPUBND-ĐTXD 27/07/2021 V/v hướng dẫn kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn các dự án năm 2019 sang năm 2021
12 609/UBND-KT 27/07/2021 V/v hỗ trợ chi phí đầu tư Nhà hàng ăn uống kết hợp bán hàng đặc sản đối với Hộ kinh doanh vườn sinh thái Hương Quê
13 838/VPUBND-ĐTXD 27/07/2021 V/v hỗ trợ giải quyết khó khăn của Công ty TNHH MTV Khu du lịch Văn hóa Phương Nam
14 842/VPUBND-ĐTXD 27/07/2021 V/v hỗ trợ trong việc vận chuyển thiết bị, hàng hóa
15 1118/VPUBND-THVX 27/07/2021 V/v khảo sát và tổng hợp số liệu hiện trạng phổ cập dịch vụ viễn thông năm 2021
16 1600/VPUBND-KT 27/07/2021 V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 85/2018/TT-BTC
17 65/UBND-HCQT 27/07/2021 V/v mời họp
18 612/UBND-KT 27/07/2021 V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (điều chỉnh, bổ sung lần 4) dự án Nâng cấp Quốc lộ 30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự, qua xã An Hòa, huyện Tam Nông
19 611/UBND-KT 27/07/2021 V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Tiểu dự án Nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững thích ứng với khí hậu cho vùng Đồng Tháp Mười, qua địa bàn huyện Tam Nông
20 839/VPUBND-ĐTXD 27/07/2021 V/v phương án huy động phương tiện vận tải phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19