Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 619/VPUBND-THVX 10/05/2021 V/v nghiên cứu, triển khai lọc màng bụng cho bệnh nhân suy thận mạn phòng COVID-19
2 618/VPUBND-THVX 10/05/2021 V/v phân công nhiệm vụ triển khai công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2021
3 298/UBND-KT 10/05/2021 V/v phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện duy trì hệ thống chất lượng đạt tiêu chuẩn GLP và ISO/IEC 17025 giai đoạn 2021-2023
4 412/VPUBND-ĐTXD 10/05/2021 V/v phương án thiết kế tổng mặt bằng dự án Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Phổi
5 850/VPUBND-KT 10/05/2021 V/v phối hợp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19
6 408/VPUBND-ĐTXD 10/05/2021 V/v quyết toán chi phí tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường ĐT852B, giai đoạn 2
7 297/UBND-KT 10/05/2021 V/v quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Quỹ Đầu tư phát triển
8 621/VPUBND-THVX 10/05/2021 V/v sửa đổi, cập nhật, bổ sung nội dung chương trình đào tạo và biên soạn giáo trình năm 2021
9 539/VPUBND-TCD-NC 10/05/2021 V/v tham mưu chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông
10 852/VPUBND-KT 10/05/2021 V/v thu hồi các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Châu Thành
11 630/VPUBND-THVX 10/05/2021 V/v thống kê số liệu và đề xuất chế độ chính sách đối với thanh niên xung phong khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng kinh tế giai đoạn sau năm 1975
12 632/VPUBND-THVX 10/05/2021 V/v thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030
13 620/VPUBND-THVX 10/05/2021 V/v thực hiện Công văn số 2948/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ
14 629/VPUBND-THVX 10/05/2021 V/v thực hiện Công văn số 3751/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
15 634/VPUBND-THVX 10/05/2021 V/v thực hiện Nghị quyết của Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2021
16 628/VPUBND-THVX 10/05/2021 V/v thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Chương trình gặp gỡ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
17 128/UBND-ĐTXD 10/05/2021 V/v tiếp nhận bàn giao quản lý, khai thác sử dụng các cầu thuộc dự án LRAMP trên địa bàn huyện Cao Lãnh
18 129/UBND-ĐTXD 10/05/2021 V/v tiếp nhận bàn giao quản lý, khai thác sử dụng các cầu thuộc dự án LRAMP trên địa bàn thành phố Hồng Ngự
19 854/VPUBND-KT 10/05/2021 V/v tiếp và làm việc Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
20 199/UBND-THVX 10/05/2021 V/v triển khai các cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp và nhân lực có kỹ năng nghề