VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2660/VPUBND-KT 30/08/2022 V/v đầu tư dự án Trung tâm giáo dục nghề nghiệp nguồn lực quốc tế 3T tại TP.Cao Lãnh
2 342/TB-VPUBND 29/08/2022 Kết luận của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu tại buổi làm việc với Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Minh Tân
3 977/GP-UBND 29/08/2022 Quyết định cho phép tiến hành công việc bức xạ
4 978/QĐ-UBND.HC 29/08/2022 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lập Chương trình phát triển đô thị trung tâm xã Tân Dương, huyện Lai Vung theo tiêu chí đô thị loại V
5 227/QĐ-UBND-NĐ 29/08/2022 Quyết định phê duyệt đơn giá đất cụ thể làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Quảng trường kết hợp Văn hóa thể thao – Dịch vụ, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông
6 226/QĐ-UBND-NĐ 29/08/2022 Quyết định phê duyệt đơn giá đất cụ thể làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Trường Trung học cơ sở An Lạc, phường An Lạc, thành phố Hồng Ngự
7 974/QĐ-UBND-HC 29/08/2022 Quyết định về việc thanh lý xe ô tô do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật quản lý
8 228/QĐ-UBND-NĐ 29/08/2022 Quyết định về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 147/QĐ-UBND.NĐ ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh
9 318/UBND-ĐTXD 29/08/2022 V/v báo cáo tình hình thực hiện thủ tục đầu tư danh mục dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, lĩnh vực Y tế, lần 2
10 263/VPUBND-KT 29/08/2022 V/v chuẩn bị nội dung tham dự Toạ đàm bàn tròn về chuyển đổi nông nghiệp bền vững đồng bằng sông Cửu Long
11 894/UBND-KT 29/08/2022 V/v cung cấp thông tin phục vụ giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021
12 1167/VPUBND-TCD-NC 29/08/2022 V/v gia hạn thời gian trình nội dung giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Phước Tài (lần 1)
13 2643/VPUBND-KT 29/08/2022 V/v giải quyết kiến nghị của Ban Quản lý dự án MobiFone – Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông MobiFone
14 2642/VPUBND-KT 29/08/2022 V/v giải quyết kiến nghị của Chùa Quan Âm
15 1403/VPUBND-THVX 29/08/2022 V/v góp ý dự thảo Chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần, trẻ em mồ côi, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, trẻ em di cư
16 1394/VPUBND-THVX 29/08/2022 V/v góp ý dự thảo Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 – 2025”
17 2644/VPUBND-KT 29/08/2022 V/v hoàn chỉnh dự thảo Quy chế phối hợp thực hiện công tác vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
18 2640/VPUBND-KT 29/08/2022 V/v hoàn chỉnh Phương án phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp và phát triên năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2030
19 896/UBND-KT 29/08/2022 V/v hoàn thiện hồ sơ khen thưởng cho doanh nghiệp thủy sản có thành tích xuất khẩu thủy sản lớn năm 2021
20 2645/VPUBND-KT 29/08/2022 V/v Hội nghị thông tin về tình hình đối ngoại và tập huấn công tác điều ước quốc tế, thoả thuận quốc tế năm 2022