Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1674/VPUBND-TCD-NC 19/10/2020 V/v gia hạn thời gian trình nội dung giải quyết đơn của ông Nguyễn Đắc Hiền (lần 1)
2 1675/VPUBND-TCD-NC 19/10/2020 V/v gia hạn thời gian trình nội dung giải quyết đơn khiếu nại của ông Lưu Thanh Hòa (lần 2)
3 253/QĐ-UBND-NĐ 19/10/2020 V/v giải quyết khiếu nại của ông Bùi Văn Khánh (lần 2)
4 1676/VPUBND-TCD-NC 19/10/2020 V/v giải quyết khiếu nại của ông Lê Bá Trung
5 2439/VPUBND-KT 19/10/2020 V/v giải quyết kiến nghị của Công ty CP Công nghệ truyền thông Tương Lai
6 2441/VPUBND-KT 19/10/2020 V/v giải quyết kiến nghị của Uỷ ban nhân dân huyện Lai Vung
7 2443/VPUBND-KT 19/10/2020 V/v góp ý nội dung đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết thuộc Chương trình phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ
8 51/UBND-KSTTHC 19/10/2020 V/v gửi danh sách đối tượng điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020
9 1419/VPUBND-THVX 19/10/2020 V/v hiệp y khen thưởng
10 833/VPUBND-ĐTXD 19/10/2020 V/v họp Ban điều hành dự án BVĐK Đồng Tháp 700 giường (tháng 10/2020)
11 880/UBND-KT 19/10/2020 V/v hỗ trợ chi phí đầu tư Nhà hàng ăn uống kết hợp bán hàng đặc sản địa phương đối với Điểm tham quan Vườn quýt Lan Anh
12 881/UBND-KT 19/10/2020 V/v hỗ trợ cho công an xã bán chuyên trách thôi việc
13 2422/VPUBND-KT 19/10/2020 V/v hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ tại Toà án hai cấp trong Tỉnh
14 883/UBND-KT 19/10/2020 V/v hỗ trợ kinh phí tổ chức lễ công bố quyết định công nhận thị xã Hồng Ngự hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và thành lập thành phố Hồng Ngự
15 879/UBND-KT 19/10/2020 V/v kinh phí cho vay phát triển một số ngành hàng nông nghiệp có tiềm năng trên địa bàn tỉnh năm 2020 (đợt 02) theo Nghị quyết số 138/2017/NQ-HĐND
16 2423/VPUBND-KT 19/10/2020 V/v kinh phí thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất trên địa bàn Tỉnh năm 2021
17 2421/VPUBND-KT 19/10/2020 V/v kinh phí tổ chức 02 Phiên chợ đưa “Hàng Việt Nam về khu, cụm công nghiệp” năm 2020
18 2436/VPUBND-KT 19/10/2020 V/v kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc cho Bệnh viện đa khoa khu vực Tháp Mười
19 2427/VPUBND-KT 19/10/2020 V/v Kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021 - 2025
20 2437/VPUBND-KT 19/10/2020 V/v mua sắm que thử xét nghiệm các chất ma túy