Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1333/UBND-CCHC 08/08/2022 triển khai thực hiện Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ
2 1075/QĐ-UBND-HC 01/08/2022 Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO
3 1075/QĐ-UBND-HC 01/08/2022 Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO
4 42/BC-HĐND 21/07/2022 Kết quả kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân huyện Tam Nông khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
5 03/2022/QĐ-UBND 19/07/2022 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tam Nông
6 923/QĐ-UBND-TH 08/07/2022 Phê duyệt quyết toán công trình Cải tạo, sửa chữa Chợ Phú Cường
7 924/QĐ-UBND-TH 08/07/2022 Phê duyệt quyết toán công trình Trụ sở các Hội đặc thù
8 925/QĐ-UBND-TH 08/07/2022 Phê duyệt quyết toán công trình Cải tạo, sửa chữa hạ tầng kỹ thuật cụm dân cư trung tâm xã Hoà Bình
9 926/QĐ-UBND-TH 08/07/2022 Phê duyệt quyết toán công trình Trồng cây xanh trên tuyến đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Nguyễn Văn Tre đến cầu Tổng Đài phía bên cụm dân cư Tràm Chim)
10 927/QĐ-UBND-TH 08/07/2022 Phê duyệt quyết toán công trình Cải tạo, trồng mới cây xanh trên vỉa hè đường Huyền Trân Công Chúa, Nguyễn Sinh Sắc và các đường nhánh trong cụm dân cư Ao Sen
11 928/QĐ-UBND-TH 08/07/2022 Phê duyệt quyết toán công trình Di dời trụ điện trung, hạ thế đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Nguyễn Văn Tre đến Bến xe Tam Nông)
12 979/QĐ-UBND-TH 08/07/2022 Phê duyệt quyết toán công trình Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Sinh Sắc
13 29/TB-TTr 01/07/2022 Về thanh tra hành chính đối với Ủy ban nhân dân xã Phú Thành A
14 756/QĐ-UBND-TH 15/06/2022 Phê duyệt quyết toán công trình Duy tu, sửa chữa các điểm trường học năm 2021
15 778/QĐ-UBND-HC 15/06/2022 Phê duyệt quyết toán công trình Hạ thế độc lập bờ Tây kênh 2/9 - xã An Hoà
16 783/QĐ-UBND-TH 15/06/2022 Phê duyệt quyết toán công trình Nạo vét kênh tạo nguồn kênh Tư Chảy kết hợp đắp bờ bao (xuất phát từ kênh Phú Đức và kết thúc tại Ụ máy bơm)
17 138/KH-UBND 26/04/2022 Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn Huyện
18 333/QĐ-UBND-HC 31/03/2022 Phê duyệt quyết toán công trình Đường bờ Nam kênh Tân Công Sính 2 (từ ranh Tân Phước đến nhà bà Liễu)
19 334/QĐ-UBND-HC 31/03/2022 Phê duyệt quyết toán công trình Đường bờ Bắc kênh Đồng Tiến (từ kênh Nhà Thương đến kênh Cầu Sắt)
20 335/QĐ-UBND-HC 31/03/2022 Phê duyệt quyết toán công trình Đường vào Trường Tiểu học An Hòa 1 và đường vào Trường Trung học cơ sở