Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 107/QĐ-UBND-HC 29/01/2024 Quyết định Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
2 95/QĐ-UBND-HC 25/01/2024 Quyết định Phê duyệt quyết toán công trình Cải tạo, nâng cấp hàng rào, phòng họp Sếu Đỏ, hệ thống điện và hạng mục phụ Ủy ban nhân dân huyện
3 94/QĐ-UBND-HC 24/01/2024 Quyết định Phê duyệt quyết toán công trình Cải tạo, sửa chữa các trụ hoa đèn led trên dãy phân cách đường Võ Văn Kiệt và đường Trần Hưng Đạo
4 88/QĐ-UBND-HC 24/01/2024 Quyết định Phê duyệt quyết toán công trình Trường Tiểu học Phú Thành A1 (điểm phụ Tân Dinh)
5 186/QĐ-UBND-NĐ 24/01/2024 Quyết định Thu hồi quyền sử dụng đất (đợt 2) thuộc dự án Trường Mầm non Phú Đức (điểm chính) bà Lê Thị Ngọc Bích
6 185/QĐ-UBND-NĐ 24/01/2024 Quyết định Thu hồi quyền sử dụng đất (đợt 2) thuộc dự án Trường Mầm non Phú Đức (điểm chính) ông Lê Thanh Phương
7 183/QĐ-UBND-NĐ 24/01/2024 Quyết định Thu hồi quyền sử dụng đất (đợt 1) để thực hiện dự án Phát triển đô thị - Chợ An Long, hộ bà Nguyễn Thị Tuyết Vân, thửa đất số 249
8 182/QĐ-UBND-NĐ 24/01/2024 Quyết định Thu hồi quyền sử dụng đất (đợt 1) để thực hiện dự án Phát triển đô thị - Chợ An Long, hộ ông Nguyễn Phước Sang, thửa đất số 189
9 181/QĐ-UBND-NĐ 24/01/2024 Quyết định Thu hồi quyền sử dụng đất (đợt 1) để thực hiện dự án Phát triển đô thị - Chợ An Long, hộ ông Bùi Văn Em, thửa đất số 237
10 180/QĐ-UBND-NĐ 24/01/2024 Quyết định Thu hồi quyền sử dụng đất (đợt 1) để thực hiện dự án Phát triển đô thị - Chợ An Long, ông Bùi Văn Em, thửa đất số 180
11 179/QĐ-UBND-NĐ 24/01/2024 Quyết định Thu hồi quyền sử dụng đất (đợt 1) để thực hiện dự án Phát triển đô thị - Chợ An Long, thửa đất số 184
12 178/QĐ-UBND-NĐ 24/01/2024 Quyết định Thu hồi quyền sử dụng đất (đợt 1) để thực hiện dự án Phát triển đô thị - Chợ An Long, hộ ông Ngô Thanh Sơn, thửa đất số 1138
13 177/QĐ-UBND-NĐ 24/01/2024 Quyết định Thu hồi quyền sử dụng đất (đợt 1) để thực hiện dự án Phát triển đô thị - Chợ An Long, bà Bùi Thị Chính, thửa đất số 171
14 176/QĐ-UBND-NĐ 24/01/2024 Quyết định Thu hồi quyền sử dụng đất (đợt 1) để thực hiện dự án Phát triển đô thị - Chợ An Long, bà Bùi Thị Chính, thửa đất số 1039
15 175/QĐ-UBND-NĐ 24/01/2024 Quyết định Thu hồi quyền sử dụng đất (đợt 1) để thực hiện dự án Phát triển đô thị - Chợ An Long, bà Bùi Thị Chính, thửa đất số 1040
16 174/QĐ-UBND-NĐ 24/01/2024 Quyết định Thu hồi quyền sử dụng đất (đợt 1) để thực hiện dự án Phát triển đô thị - Chợ An Long, hộ ông Bùi Long Hồ, thửa đất số 1041
17 173/QĐ-UBND-NĐ 24/01/2024 Quyết định Thu hồi quyền sử dụng đất (đợt 1) để thực hiện dự án Phát triển đô thị - Chợ An Long, hộ ông Bùi Long Hồ
18 172/QĐ-UBND-NĐ 24/01/2024 Quyết định Thu hồi quyền sử dụng đất (đợt 1) để thực hiện dự án Phát triển đô thị - Chợ An Long, ông Ngô Duy Phươngạo điều hành
19 171/QĐ-UBND-NĐ 24/01/2024 Quyết định Thu hồi quyền sử dụng đất (đợt 1) để thực hiện dự án Phát triển đô thị - Chợ An Long, ông Nguyễn Văn Ra
20 170/QĐ-UBND-NĐ 24/01/2024 Quyết định Thu hồi quyền sử dụng đất (đợt 1) để thực hiện dự án Phát triển đô thị - Chợ An Long, hộ ông Trần Yết Khiêmu hành