Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1903/QĐ-UBND-HC 28/10/2021 Phê duyệt quyết toán công trình Sửa chữa, nâng cấp cống tạo nguồn (Cống tròn bờ Tây kênh Kháng Chiến, đường nước Ông Một)
2 2037/UBND-VX 26/10/2021 Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các quầy dược, phòng khám tư nhân trên địa bàn huyện
3 2007/UBND-CNTT 22/10/2021 Về việc triển khai thực hiện ứng dụng VNEID
4 2002/QĐ-UBND.TL 20/10/2021 Chấm dứt hoạt động Khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Văn hoá - Học tập cộng đồng xã Hoà Bình, huyện Tam Nông
5 2003/QĐ-UBND 20/10/2021 Về việc đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn huyện
6 2000/QĐ-UBND.HC 19/10/2021 Về việc áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch COVID-19
7 1955/UBND-KTN 18/10/2021 Về việc hoạt động lại vận tải bến khách ngang sông Tân Quới - Phú Ninh và Tân Quới - An Long
8 1999/QĐ-UBND-TL 18/10/2021 Thành lập Tổ tiếp nhận công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khác trở về địa phương
9 1929/UBND-KTN 15/10/2021 Về việc hoạt động mua bán tại chợ Thực phẩm Tam Nông
10 1880/UBND-VX 11/10/2021 Về việc tiếp nhận và quản lý người dân Đồng Tháp trở về Huyện
11 1973UBND-NC 11/10/2021 V/v điều chỉnh một số loại hình, đối tượng
12 1980/QĐ-UBND.TL 11/10/2021 Về việc thành lập Tổ quản lý khu vực cách ly y tế tại Trường Mầm non Phú Hiệp, xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp
13 1871/QĐ-UBND-TL 08/10/2021 Về việc thay thế thành viên Tổ quản lý Khu vực cách ly y tế tại cơ sở Cách ly tập trung Trường Trung học cơ sở Phú Ninh, xã Phú Ninh, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp
14 1979/QĐ-UBND.TL 08/10/2021 Thành lập Khu cách ly tập trung tại Trường Mầm non Phú Hiệp, xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp
15 1958/QĐ-UBND-TL 07/10/2021 Thành lập Khu cách ly tập trung tại Trường Trung học cơ sở Phú Ninh, xã Phú Ninh, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp
16 1946QĐ-UBND-HC 06/10/2021 Chấm dứt hoạt động Chốt kiểm soát dịch COVID-19 Phú Cường - Gáo Giồng (tuyến đường Võ Văn Kiệt), thuộc địa phận xã Phú Cường, huyện Tam Nông
17 1947/QĐ-UBND-HC 06/10/2021 Chấm dứt hoạt động Chốt kiểm soát dịch COVID-19 Phú Ninh - An Phong (tuyến Quốc lộ 30), thuộc địa phận xã Phú Ninh, huyện Tam Nông
18 1948/QĐ-UBND-HC 06/10/2021 Chấm dứt hoạt động Chốt kiểm soát dịch COVID-19 Tràm Chim – Tân Mỹ (tuyến đường Võ Văn Kiệt), thuộc địa phận thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông
19 1949/QĐ-UBND-HC 06/10/2021 Chấm dứt hoạt động Chốt kiểm soát dịch COVID-19 Phú Hiệp - An Phước (tuyến đường ĐT 843), thuộc địa phận xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông
20 1953/QĐ-UBND-TL 06/10/2021 Thành lập Tổ tiếp nhận công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khác trở về địa phương