Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 997/UBND-VX 06/07/2021 V/v khai báo mã QR điểm kiểm dịch và yêu cầu cài đặt, khai báo y tế, quét mã QR qua phần mềm Bluezone
2 999/UBND-VX 06/07/2021 Về siết chặt và tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
3 990/UBND-VX 05/07/2021 Triển khai việc tạo và quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan
4 943/UBND-VX 28/06/2021 V/v khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp bách kiểm soát dịch COVID-19
5 48/HĐND-TM 24/06/2021 V/v triệu tập kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
6 807/QÐ-UBND-HC 17/06/2021 Phê duyệt quyết toán công trình Trường Mầm non Phú Thành A
7 807/UBND-VX 04/06/2021 V/v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
8 03/PA-BCĐ 01/06/2021 Thành lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại tuyến đường trọng yếu vào địa bàn huyện Tam Nông
9 749/QĐ-UBND-TL 01/06/2021 Về việc thành lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại xã Hòa Bình, huyện Tam Nông
10 777/UBND-VX 01/06/2021 Về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-1
11 149/KH-UBND 31/05/2021 Về triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2021
12 734/QĐ-UBND-HC 31/05/2021 Phê duyệt quyết toán công trình Cải tạo, sửa chữa Đình Thần xã Phú Thành A
13 742/QÐ-UBND-HC 31/05/2021 Phê duyệt quyết toán công trình Hệ thống thoát nước và đường nội bộ Cụm dân cư Trung tâm xã Phú Cường
14 744/QÐ-UBND-HC 31/05/2021 Phê duyệt quyết toán công trình Hệ thống thoát nước và đường nội bộ Tuyến dân cư Tân Công Sính - Tràm Chim, xã Tân Công Sính
15 745/QĐ-UBND-HC 31/05/2021 Phê duyệt quyết toán công trình Đường vào cụm dân cư trung tâm xã Phú Đức
16 141/QĐ-UBND-HC 11/05/2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
17 515/QĐ-UBND-TH 23/03/2021 Phê duyệt quyết toán công trình Cải tạo, nâng cấp đường Phạm Hữu Lầu và đường Nguyễn Quang Diêu
18 516/QĐ-UBND-YH 23/03/2021 Phê duyệt quyết toán công trình Cải tạo, nâng cấp đường Huỳnh Công Sính
19 517/QĐ-UBND-TH 23/03/2021 Phê duyệt quyết toán công trình Nạo vét, nâng cấp thủy lợi nội đồng ô bao số 10
20 518/QĐ-UBND-HT 23/03/2021 Phê duyệt quyết toán công trình Trụ sở Ban Nhân dân ấp Bưng Sấm, xã Tân Công Sính