Danh bạ - Thư điện tử

Trang chủ DANH SACH EMAIL DIEN THOAI

Danh bạ - Thư điện tử

TT

Họ và Tên

Chức Vụ

Văn Phòng

Di Động

Email

LÃNH ĐẠO SỞ

1

Phạm Thị Ngọc Đào

Giám đốc

3560609

0918.929.229

ptndao.skhdt@dongthap.gov.vn

phamngocdao1980@gmail.com

2

Nguyễn Thành Tài

Phó Giám đốc

 

0918.973.938

nttai.khcn@dongthap.gov.vn

thanhtainnhcl@gmail.com

3

Nguyễn Thái Bình

Phó Giám đốc

3852.281

0853.115.299

ntbinh0311@gmail.com

ntbinh.khcn@dongthap.gov.vn

VĂN PHÒNG SỞ

4

Ngô Bá Khởi

P.Chánh Văn phòng – Phụ trách điều hành

3853.395

0975.549.486

nbkhoi.khcn@dongthap.gov.vn

khoi74nd@gmail.com

5

Trần Thanh Cường

P.Chánh Văn phòng

3853.551

0909.670.890

ttcuong.khcn@dongthap.gov.vn

thanhcuongkhcn@gmail.com

6

Trương Thị Anh Thư

Phụ trách Kế toán

3853.395

0939.684.262

ttathu.khcn@dongthap.gov.vn

thuskhcn13@yahoo.com

7

Võ Kim Hằng

Kế toán viên

3853.395

0974.101.592

vkhang.skhcn@dongthap.gov.vn

vokimhang.ec@gmail.com

8

Lê Kim Yến

Chuyên viên

3851.543

0907.838.205

lkyen.khcn@dongthap.gov.vn

lekimyen.dhtp6a@gmail.com

9

Võ Thị Mỹ Lệ

Văn thư

3851.543

0769.360.386

vtmle.skhcn@dongthap.gov.vn

mylevo1990@gmail.com

10

Phạm Hoàng Thật

Chuyên viên

3853.551

0817.113.556

phthat.khcn@dongthap.gov.vn

phthat.khcn@gmail.com

11

Võ Thị Diễm Trinh

Chuyên viên

3851.543

0388.733.009

vtdtrinh.khcn@dongthap.gov.vn

diemtrinhvt17@gmail.com

12

Lê Thị Diễm Kiều

Chuyên viên

3851.543

0925.338077

ltdkieu.skhcn@gmai.com

13

Bùi Văn Lợi

Nhân viên (Bảo vệ)

 

0334.596.356

 

14

Nguyễn Hàng Giang

Nhân viên (Bảo vệ)

 

0944.522.022

 

15

Trần Thị Kim Thanh

Nhân viên (PV)

 

0939.778.792

 

16

Phạm Thành Phú

Nhân viên (Lái xe)

 

0918.880.601

 

THANH TRA SỞ

17

Nguyễn Thành Trung

Chánh Thanh tra

3853.550

0918.435.445

nttrung@dongthap.gov.vn

trungkhcndt@yahoo.com

18

Võ Hoàng Nguyên

Thanh tra viên chính

3853.550

0913.669.164

vhnguyen.khcn@dongthap.gov.vn

nguyenkhcndt@yahoo.com.vn

19

Nguyễn Thanh Phong

Thanh tra viên

3853.550

0988.230.708

ntphong.skhcn@dongthap.gov.vn

PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ VÀ CHUYÊN NGÀNH

20

Phan Trọng Tường

Trưởng Phòng

3853.552

0909.775.377

pttuong.khcn@dongthap.gov.vn

phantrongtuong@gmail.com

21

Bùi Thị Liên

P.Trưởng Phòng

3853.552

0985.827.954

btlien.khcn@dongthap.gov.vn

thongtinkhcndt@gmail.com

22

Vũ Thị Ngọc Hương

Chuyên viên

3851.552

0919.853686

vtnhuong.khcn@dongthap.gov.vn

vungochuonglaw@gmail.com

23

Nguyễn Phú Thịnh

Chuyên viên

3853.552

0988.138.212

npthinh.skhcn@dongthap.gov.vn

npthinh87@gmail.com

24

Huỳnh Thị Kim Phượng

Chuyên viên

3853.552

0948.751.036

htkphuong.skhcn@dongthap.gov.vn

kimphuongh@gmail.com

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

25

Phan Vinh Quang

Trưởng phòng

3853.433

0917.171.009

pvquang@dongthap.gov.vn

pvinhquang1983@gmail.com

26

Trương Võ Phú Tân

P.Trưởng Phòng

3853.433

0945.560.548

tvptan.khcn@dongthap.gov.vn

tan.khcndt@gmail.com

27

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Chuyên viên

3853.433

0987.082.382

nttmai.khcn@dongthap.gov.vn

luckymai@gmail.com

28

Phạm Nguyễn Yến Trinh

Chuyên viên

3853.433

0901.083.880

 pnytrinh.khcn@dongthap.gov.vn

pnytrinh@gmail.com

29

Nguyễn Ngọc Hân

Chuyên viên

3853.433

0939.313.563

 nnhan.khcn@dongthap.gov.vn

nguyenngochan3101@gmail.com

CHI CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG

1

Trần Thị Thế Hòa

Chi cục trưởng

3504.485

0919.460.222

ttthoa.khcn@dongthap.gov.vn

ttraskhcndt@yahoo.com

2

Nguyễn Minh Tùng

P.Chi cục trưởng

8510.089

0917.401.859

nmtung.skhcn@dongthap.gov.vn

nguyenminhtungtdc99@yahoo.com

PHÒNG HÀNH CHÍNH, TỔNG HỢP VÀ QUẢN LÝ ĐO LƯỜNG

3

Nguyễn Tấn Hùng

Trưởng phòng

3673.979

0913.757.780

nthung.skhcn@dongthap.gov.vn

hunghau_66@yahoo.com.vn

4

Nguyễn Hồng Ly

Chuyên viên

3673.979

0886.423.102

nhly.skhcn@dongthap.gov.vn

5

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Kế toán viên

3853.395

0973.131.374

ntthang.skhcn@dongthap.gov.vn

nguyenhang28153@gmail.com

6

Nguyễn Thanh Thảo

Chuyên viên

3.770277

0939518997

ntthao.khcn@dongthap.gov.vn

nguyenthanhthao452002@gmail.com

7

Trần Duy Thanh

Chuyên viên

3.770277

974369696

tdthanh.khcn@dongthap.gov.vn

duythanh0888@gmail.com

PHÒNG QUẢN LÝ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

8

Nguyễn Hồng Hậu

Trưởng Phòng

8510.089

0918 271 339

nhhau.skhcn@dongthap.gov.vn

nguyenhonghaudongthap@gmail.com

9

Lê Hồng Nhân

Chuyên viên

8510.089

0376 838 995

lhnhan.skhcn@dongthap.gov.vn

lhnhan228@gmail.com

10

Nguyễn Thị Cẩm Tú

Chuyên viên

3874.878

0908.225.454

ntctu.skhcn@dongthap.gov.vn

ngtuvn@gmail.com

11

Võ Quốc Sĩ

Chuyên viên

3673.979

0766 831 318

vqsi.skhcn@dongthap.gov.vn

voquocsi@outlook.com

12

Huỳnh Thị Phương Hiền

Chuyên viên

 

0907.628633

htphien.lhh@dongthap.gov.vn

htphien633@gmail.com

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VÀ KIỂM NGHIỆM ĐỒNG THÁP

1

Nguyễn Hồng Thắng

Giám Đốc

3.890088

0918.715.588

nhthang@dongthap.gov.vn

nguyenhongthangttkt@yahoo.com

2

Lê Văn Thoại

P.Giám Đốc

3.960099

0919.447.221

lvthoai.khcn@dongthap.gov.vn

levanthoailab@yahoo.com.vn

3

Huỳnh Trung Tín

P.Giám Đốc

 

0916.777.587

httin.skhcn@dongthap.gov.vn

trungtinttkttcdlcl@gmail.com

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

4

Lê Tiến Huy

Trưởng phòng

3.851833

0783 450 093

lthuy.khcn@dongthap.gov.vn

tienhuy31011982@gmail.com

5

Đỗ Hồ Hòa

P. Trưởng phòng

3.851833

0939 121 282

dhhoa.khcn@dongthap.gov.vn

dohohoa1212@gmail.com

6

Huỳnh Trần Xuân Hương

Kế toán trưởng

3.851833

0777 392 663

htxhuong.khcn@dongthap.gov.vn

xuanhuongdt88@gmail.com

7

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Viên chức

3.851833

0972 393 669

ntnhoa.khcn@dongthap.gov.vn

nguyenhoadt89@gmail.com

8

Nguyễn Thị Hường

Văn Thư – Thủ quỹ

3.851833

0919 230 639

nthuong.khcn@dongthap.gov.vn

huongkhcn206@gmail.com

9

Nguyễn Thanh Hà

Viên chức

 

0907131954

ntha.khcn@dongthap.gov.vn

phuongha180388@gmail.com

10

Phan Nghĩa Bình

Tài xế

 

02773708088

 

11

Tăng Ngọc Quý

Tài xế

 

0949891912

 

12

Nguyễn Kim Thanh

Tạp vụ

 

0338178173

 

13

Nguyễn Thị Tím

Tạp vụ

 

0939838506

 

14

Mai Anh Tiến

Bảo vệ

 

0914803758

 

15

Nguyễn Văn Cư

Bảo vệ

 

0366 123764

 

PHÒNG PHÂN TÍCH THỬ NGHIỆM

16

Võ Thị Bích Trân

Trưởng phòng

3.680066

0939 111 282

vtbtran.khcn@dongthap.gov.vn

vtbtran07@gmail.com

17

Phạm Hoàng Phi

P.Trưởng phòng

3.870834

0988 995 315

phphi.khcn@dongthap.gov.vn

phamhoangphi.h07@gmail.com

18

Huỳnh Thị Ngọc

P.Trưởng phòng

3.870834

0763 969 929

htngoc.khcn@dongthap.gov.vn

ngochuynh1084@gmail.com

19

Nguyễn Thị Hồng Sương

Viên chức

3.870834

0907 354 678

nthsuong.khcn@dongthap.gov.vn

nthsuong0402@gmail.com

20

Lê Thị Hồng Giao

Viên chức

3.870834

0945 729 995

lthgiao.khcn@dongthap.gov.vn

lthgiao2571986@gmail.com

21

Nguyễn Thị Tú Trinh

Viên chức

3.870834

0918 798 608

ntttrinh.khcn@dongthap.gov.vn

tutrinhttktdt@yahoo.com.vn

22

Bùi Thị Diễm Thảo

Viên chức

3.870834

0396 952 765

btdthao.khcn@dongthap.gov.vn

btdthao240388@gmail.com

23

Phạm Ngọc Quyên

Viên chức

3.870834

0795 942 388

pnquyen.khcn@dongthap.gov.vn

quyen_phamngoc@yahoo.com.vn

24

Võ Hoàng Khương

Viên chức

3.870834

0359 717 753

vhkhuong1994@gmail.com

25

Trần Thị Kim Xuyến

Viên chức

3.870834

0353 688 857

ttcxuyen7226@gmail.com

26

Ngô Đăng Khoa

Viên chức

3.680066

0356 620 985

ndkhoa.khcn@dongthap.gov.vn

ngokhoa2307@gmail.com

27

Đào Ngọc Duy Tùng

Viên chức

3.680066

0983 454 248

dndtung.khcn@dongthap.gov.vn

dngdtung911@gmail.com

28

Huỳnh Thị Kim Yến

Viên chức

3.680066

0932 129 284

htkyen.khcn@dongthap.gov.vn

yenhuynh456@gmail.com

29

Nguyễn Thị Kim Chi

Viên chức

3.680066

0984 723 321

ntkchi.khcn@dongthap.gov.vn

kimchinguyenthi30@gmail.com

30

Võ Hồ Phong

Viên chức

3.853431

0333 405 904

vohophong97@gmail.com

PHÒNG THÔNG TIN VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

31

Phạm Thị Hồng

Trưởng phòng

3.870835

0939 494 117

pthong.khcn@dongthap.gov.vn

phhong1987@gmail.com

32

Võ Tuấn Anh

Viên chức

3.870835

0348 586 008

vtanh.khcn@dongthap.gov.vn

tuananh.caolanh050@gmail.com

33

Võ Trung Kiên

Viên chức

3.870835

0972482606

phanphuvinh@gmail.com

34

Phan Hồng Nhung

Viên chức

3.870835

0357 098 963

phnhung.khcn@dongthap.gov.vn

hongnhungphan1993@gmail.com

35

Nguyễn Thị Trúc Ly

Viên chức

3.870835

0774011992

nttly.khcn@dongthap.gov.vn

truclynvk9@gmail.com

36

Trần Thủy Tiên

Viên chức

3.870835

 

tranthuytien2011@gmail.com

PHÒNG TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT

37

Phạm Duy

Trưởng phòng

3.852908

0909 051 955

pduy.khcn@dongthap.gov.vn

phamduyttkt@gmail.com

38

Bùi Trần Tiến

Viên chức

3.890055

0949 118 698

bttien.khcn@dongthap.gov.vn

buitrantien92@gmail.com

39

Nguyễn Thống Nhứt

Viên chức

3.770277

919099035

ntnhut.khcn@dongthap.gov.vn

gianguyendesigndt@gmail.com

PHÒNG KIỂM ĐỊNH - HIỆU CHUẨN

40

Phạm Tứ Được

Trưởng phòng

3.770277

0908999962

ptduoc.khcn@dongthap.gov.vn

duocpt1506@gmail.com

41

Trần Phú Nghiệp

P.Trưởng phòng

3.770277

0919961132

tpnghiep.khcn@dongthap.gov.vn

tranphunghiep@gmail.com

42

Phạm Toàn Trung

Viên chức

3.770277

0358974101

pttrung.khcn@dongthap.gov.vn

phamtoantrung08@gmail.com

43

Mai Phước Duy

Viên chức

3.770277

0939611118

mpduy.khcn@dongthap.gov.vn

maiphuocduy261992@gmail.com

44

Hồ Quốc Khánh

Viên chức

3.853431

0939 771 359

 hoquockhanh2571969@gmail.com

45

Phạm Tấn Vinh

Viên chức

3.853431

0368298878

phamtanvinh1998@gmail.com

46

Lê Tuấn

Viên chức

3.853431

0368 926 860

ltuan.khcn@dongthap.gov.vn

letuanbvtv11@gmail.com

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin