Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp

Địa chỉ: Số 3, Võ Trường Toản, Phường 1, Tp.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3851543 – Fax: 0277.3852281

Website: www.skhcn.dongthap.gov.vn

Email: skhcn@dongthap.gov.vn

Văn thư: 02773.851543

* Các phòng Chuyên môn thuộc Sở

Văn phòng Sở: 0277.3851543 - 0277.853395

Phòng Quản lý khoa học: 0277.3853433

Phòng Quản lý công nghệ và chuyên ngành: 0277.3853552

Thanh tra Sở: 0277.3853550

* Đơn vị trực thuộc Sở

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Địa chỉ: Số 10, đường Lê Thị Riêng, Phường 1, Tp.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 02773673979

Website: https://tdc.dongthap.gov.vn

Email: tdc@dongthap.gov.vn

- Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm

Địa chỉ: Số 130, đường Phù Đổng, phường Mỹ Phú, Tp.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 02773851833

Website: https://dovetec.vn/

Email: dovetec@dongthap.gov.vn

Danh mục chính Menu