VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản mới ban hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 944/SKHCN-VP 16/07/2020 V/v mời tham dự đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
2 943/GM-SKHCN 16/07/2020 Giấy mời Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020
3 942/SKHCN-QLKH 16/07/2020 V/v mời họp thẩm định dự toán kinh phí nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở.
4 941/SKHCN-QLKH 16/07/2020 V/v nhắc nộp hồ sơ thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở, để tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá lần 2
5 940/SKHCN-QLCN 15/07/2020 V/v mời họp Hội đồng tư vấn xác định dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 – 2020
6 939/BC-SKHCN 15/07/2020 Báo cáo Tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 – 2020 theo Quyết định số 361/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ
7 938/SKHCN-KHTC 15/07/2020 V/v sắp xếp lại nhà, đất tại đường 26 tháng 3, Phường 1, thành phố Cao Lãnh
8 937/TTr-SKHCN 15/07/2020 Tờ trình về việc chuyển nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ từ Sở Khoa học và Công nghệ quản lý sang cho Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật quản lý và thanh quyết toán cho các nội dung đề xuất thực hiện trong năm 2020
9 134/QĐ-SKHCN 15/07/2020 Quyết định về việc hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
10 936/SKHCN-VP 14/07/2020 V/v góp ý dự thảo Hướng dẫn Cấp phát, cấp đổi, cấp lại Bằng, hiện vật khen thưởng
11 935/TB-SKHCN 14/07/2020 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại cuộc họp báo tháng 7/2020
12 934/SKHCN-QLCN 14/07/2020 V/v tham quan, học tập kinh nghiệm quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý đã được cấp văn bằng bảo hộ
13 933/KH-SKHCN 14/07/2020 Kế hoạch Phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
14 932/PLHĐ-KHCN 14/07/2020 Phụ lục gia hạn hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ
15 931/SKHCN-TĐC 14/07/2020 V/v thẩm định chất lượng Máy lọc nước hiệu AQUAS
16 930/BC-SKHCN 14/07/2020 Báo cáo Công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ tháng 7 năm 2020 và nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2020
17 929/BC-SKHCN 14/07/2020 Báo cáo Công tác thanh tra chuyên ngành Khoa học và Công nghệ tháng 7 năm 2020
18 928/SKHCN-QLKH 14/07/2020 V/v đề nghị báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1238/QĐUBND.HC ngày 27/12/2012 của UBND tỉnh Đồng Tháp
19 927/SKHCN-QLKH 14/07/2020 V/v phúc đáp việc tổ chức Hội thảo tập huấn
20 926/KH-SKHCN 14/07/2020 Kế hoạch Tự kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở