VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản mới ban hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1100/BC-SKHCN 21/08/2020 Báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ tháng 8 năm 2020 và nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2020
2 1099/TB-SKHCN 21/08/2020 Thông báo kết luận phiên họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở - Nuôi lươn đồng (Monopterus albus) trong hệ thống tuần hoàn nước tại Thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
3 166/QĐ-SKHCN 19/08/2020 Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở
4 1098/BC-SKHCN 19/08/2020 Báo cáo kết quả buổi Hội đàm về kế hoạch hợp tác chuyển giao công nghệ
5 1097/SKHCN-QLKH 19/08/2020 V/v Góp ý dự thảo kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam, giai đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
6 1096/SKHCN-VP 19/08/2020 V/v thay đổi đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Đồng Tháp
7 1095/SKHCN-QLCN 19/08/2020 V/v gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng số 365/HĐ-SKHCN ngày 07/9/2018
8 1094/KH-SKHCN 19/08/2020 Kế hoạch tổ chức Diễn tập ứng phó sự cố bức xạ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
9 1093/SKHCN-QLKH 19/08/2020 V/v đề nghị thẩm định lại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
10 164/QĐ-SKHCN 18/08/2020 Quyết định hỗ trợ theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp - HKD Duy Đôn (MSMV)
11 163/QĐ-SKHCN 18/08/2020 Quyết định hỗ trợ theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp - HKD Nguyễn Thanh Tâm (MSMV)
12 162/QĐ-SKHCN 18/08/2020 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh - Cải thiện phẩm chất trái Quýt Hồng huyện lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
13 161/QĐ-SKHCN 18/08/2020 Quyết định chỉ định thầu đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật phân tích cho viên chức Trung tâm Kiểm định – Kiểm nghiệm
14 1092/TTr-SKHCN 18/08/2020 Tờ trình về việc phê duyệt kinh phí đề tài “Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm AVG (aminoethoxyvinyl glycine) để kéo dài thời gian thu hoạch cho cây có múi (cam, quýt, chanh) và cây xoài của tỉnh Đồng Tháp”
15 1091/TB-SKHCN 18/08/2020 Thông báo về việc họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh - Cải thiện phẩm chất trái Quýt Hồng huyện lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
16 1090/SKHCN-QLKH 18/08/2020 V/v mời tham dự cuộc họp hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh - Cải thiện phẩm chất trái Quýt Hồng huyện lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
17 1089/SKHCN-QLKH 18/08/2020 V/v mời tham dự cuộc họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu - Cải thiện phẩm chất trái Quýt Hồng huyện lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
18 1088/SKHCN-QLKH 18/08/2020 V/v góp ý dự thảo kế hoạch phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
19 1087/BC-SKHCN 18/08/2020 BC tình hình giải quyết phản ánh, kiến nghị và bảo vệ người phản ánh, kiến nghị về tham nhũng, tiêu cực (Giai đoạn từ 01/01/2015 đến 31/12/2019)
20 1086/TB-SKHCN 18/08/2020 Thông báo về việc giao trực tiếp phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tam Nông chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (dự án) Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Khô Phú Thọ”