VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản mới ban hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 691/BC-SKHCN 08/06/2020 Báo cáo kết quả thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, cắt giảm chi phí và hỗ trợ doanh nghiệp trong 06 tháng đầu năm 2020 theo Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 29/3/2020 và Kế hoạch số 284/KH-UBND ngày 19/12/2018 của UBND Tỉnh
2 690/SKHCN-QLKH 08/06/2020 V/v tham mưu triển khai nội dung hợp tác với Trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chi Minh
3 689/SKHCN-VP 08/06/2020 V/v góp ý dự thảo văn bản trình Hội đồng nhân dân tỉnh
4 688/SKHCN-QLCN 08/06/2020 V/v góp ý chủ trương đầu tư một số dự án do Sở Thông tin và Truyền thông làm Chủ đầu tư
5 687/SKHCN-QLCN 08/06/2020 V/v đăng ký tham dự Hội thảo khoa học về Quản trị tài sản trí tuệ
6 684/SKHCN-TTKĐKN 05/06/2020 V/v kiểm định cân đồng hồ lò xo
7 683/SKHCN-QLCN 05/06/2020 V/v cử thành viên tham gia Đoàn công tác tại tỉnh Hà Nam và Thái Bình
8 682/KH-SKHCN 05/06/2020 Kế hoạch Biên chế công chức hành chính và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
9 681/BC-SKHCN 05/06/2020 Báo cáo một số nội dung phục vụ báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Tỉnh 6 tháng đầu năm 2020
10 680/BC-SKHCN 05/06/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm 2020
11 679/SKHCN-KHTC 04/06/2020 V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
12 678/SKHCN-QLCN 04/06/2020 V/v tháo gỡ khó khăn trong việc đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Làng Bột Sa Đéc, hình”
13 677/SKHCN-VP 04/06/2020 V/v ý kiến việc bãi bỏ Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng sinh viên hệ cử tuyển tỉnh Đồng Tháp
14 676/SKHCN-VP 04/06/2020 góp ý về dự thảo Tờ trình của UBND Tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND Tỉnh về Quy định số lượng, chế độ, chính sách đối với nhân viên y tế khóm thuộc các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
15 675/GM-SKHCN 04/06/2020 Giấy mời họp Về việc họp bàn các nội dung phối hợp thực hiện phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn Tỉnh
16 674/SKHCN-VP 04/06/2020 V/v triển khai thông tin về thực hiện thủ tục hành chính
17 673/TTr-SKHCN 04/06/2020 Tờ trình Về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ
18 672/SKHCN-QLCN 04/06/2020 V/v góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh
19 671/SKHCN-QLCN 04/06/2020 V/v góp ý văn bản trình Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh
20 670/BC-SKHCN 03/06/2020 Báo cáo Sơ kết công tác thi đua - khen thưởng 06 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020