DANH BẠ ĐIỆN THOẠI - EMAIL

            DANH BẠ ĐIỆN THOẠI - EMAIL 

Công chức, viên chức, người lao động Sở Thông tin và Truyền thông

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Số điện thoại

Email

I.

Sở Thông tin và Truyền thông

1

Đoàn Thanh Bình

Giám đốc

0944487548

dtbinh@dongthap.gov.vn

2

Nguyễn Thành Giang

Phó Giám đốc

0918331969

ntgiang@dongthap.gov.vn

3

Nguyễn Tấn Hoàng

Phó Giám đốc

0913794800

nthoang@dongthap.gov.vn

4

Nguyễn Lâm Thanh Thủy

Phó Giám đốc

0919466866

nltthuy@dongthap.gov.vn

5

Vũ Thị Thu Hường

Trưởng P. TTBCXB

0918611711

vtthuong@dongthap.gov.vn

6

Nguyễn Ngọc Thuỷ

Phó Trưởng P. TTBCXB

0939360099

nnthuy@dongthap.gov.vn

7

Lê Quang Hiệp

Chuyên viên P. TTBCXB

0913887253

lqhiep@dongthap.gov.vn

8

Ngô Bá Toàn

Chuyên viên P. TTBCXB

0939706989

nbtoan@dongthap.gov.vn

9

Nguyễn Thị Ngọc Hân

Chuyên viên P. TTBCXB

0935090600

ntnhan@dongthap.gov.vn

10

Đoàn Hùng Vũ

Trưởng P. CNTT

0918366566

dhvu@dongthap.gov.vn

11

Lê Thị Kim Loan

Chuyên viên P. CNTT

0939377466

ltkloan@dongthap.gov.vn

12

Châu Văn Tiền

Chuyên viên P. CNTT

0917116189

cvtien@dongthap.gov.vn

13

Huỳnh Thị Bích Ngọc

Chuyên viên P. CNTT

0932986909

htbngoc@dongthap.gov.vn

14

Hồ Yến Nhi

Chuyên viên P. CNTT

0766730269

hynhi@dongthap.gov.vn

15

Lê Thị Thanh Trúc

Chánh Thanh tra Sở

0912862863

ltttruc@dongthap.gov.vn

16

Nguyễn Văn Nhiều

Chuyên viên Thanh tra Sở

0911055955

nguyenvannhieu@dongthap.gov.vn

17

Đỗ Đức Thông

Phó Trưởng P. BCVT

0913116465

ddthong@dongthap.gov.vn

18

Nguyễn Phúc Tâm

Chuyên viên P. BCVT

0916339977

nptam@dongthap.gov.vn

19

Hồ Hồng Thẩm

Chuyên viên P. BCVT

0917890369

hhtham@dongthap.gov.vn

20

Phạm Minh Ngọc

Chánh VP Sở

0918533133

pmngoc@dongthap.gov.vn

21

Nguyễn Quốc Cường

Phó Chánh VP Sở

0918000114

nqcuong@dongthap.gov.vn

22

Nguyễn Thanh Thảo

Phó Chánh VP Sở

0949969134

ntthao@dongthap.gov.vn

23

Võ Hồng Cẩm Giang

Văn Thư

0939272887

vhvgiang@dongthap.gov.vn

24

Dương Thị Thúy Kiều

Chuyên viên VP Sở

0931062626

dttkieu@dongthap.gov.vn

25

Trương Thị Kim Duyên

Kế toán Sở

0939065706

ttkduyen@dongthap.gov.vn

26

Nguyễn Thị Nhi

Chuyên viên VP Sở

0977476233

ntnhi@dongthap.gov.vn

27

Phạm Văn Phương

Tài xế

0918200866

28

Nguyễn Văn Thành

Tài xế

0913767757

29

Nguyễn Thị Thuận

NV Tạp vụ

0983758937

30

Nguyễn Văn Tiếp

Bảo vệ

0975407531

31

Nguyễn Thành Tâm

Bảo vệ

0768814868

II.

Trung tâm CNTT&TT

32

Trần Nghĩa Phương

Giám đốc

0918910018

tnphuong@dongthap.gov.vn

33

Lê Văn Phước

P.TP HCTH

0919319391

lvphuoc@dongthap.gov.vn

34

Nguyễn Thị Cẩm Thu

Kế toán

0939749846

ntcthu@dongthap.gov.vn

35

 Lê Trần Mỹ Dung

P.TP HCTH

0939236669

ltmdung@dongthap.gov.vn

36

Nguyễn Kim Hoàng

Chuyên viên

0868964278

nkhoang@dongthap.gov.vn

37

Nguyễn Quốc Vinh

TP

0919029099

nqvinh@dongthap.gov.vn

38

Bùi Minh Thiện

Chuyên viên

0939282986

bmthien@dongthap.gov.vn

39

Nguyễn Phi Tân

P.TP

0939226986

nptan@dongthap.gov.vn

40

Nguyễn Thiện Bình

Chuyên viên

0907874864

ntbinh@dongthap.gov.vn

41

Lục Gia Hùng

Chuyên viên

0939334531

lghung@dongthap.gov.vn

42

Nguyễn Trung Trí

P.TP

0946086066

trungtri@dongthap.gov.vn

43

Huỳnh Anh Huy

Chuyên viên

0907801444

hahuy@dongthap.gov.vn

44

 Nguyễn Sơn Tùng

Chuyên viên

0972187784

nstung@dongthap.gov.vn

45

Đoàn Nguyễn Đăng Khoa

Chuyên viên

0375720789

dndkhoa@dongthap.gov.vn

46

Trần Phước Dư

P.TP

0974302766

du.tranphuoc@dongthap.gov.vn

47

Nguyễn Minh Luân

Chuyên viên

0979365241

nmluan@dongthap.gov.vn

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin