Ứng dụng lồng nhau

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI - EMAIL

            DANH BẠ ĐIỆN THOẠI - EMAIL 

Công chức, viên chức, người lao động Sở Thông tin và Truyền thông

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

I

Lãnh đạo Sở

 

 

 

1

Nguyễn Lâm Thanh Thủy

Giám đốc Sở

0919466866

nltthuy@dongthap.gov.vn

2

Nguyễn Tấn Hoàng

Phó Giám đốc

0913794800

nthoang@dongthap.gov.vn

II

Văn phòng Sở

 

02773873999

 

3

Nguyễn Quốc Cường

Chánh Văn phòng

0918000114

nqcuong@dongthap.gov.vn

4

Nguyễn Thanh Thảo

Phó Chánh Văn phòng

0949969134

ntthao@dongthap.gov.vn

5

Trương Thị Kim Duyên

Kế toán

0939065706

ttkduyen@dongthap.gov.vn

6

Nguyễn Thị Nhi

Chuyên viên

0977476233

ntnhi@dongthap.gov.vn

7

Dương Thị Thúy Kiều

Văn thư

0931062626

dttkieu@dongthap.gov.vn

III

Phòng Chuyển đổi số và An toàn thông tin

 

02773871955

 

8

Đoàn Hùng Vũ

Trưởng phòng

0918366566

dhvu@dongthap.gov.vn

9

Trần Nghĩa Phương

Phó Trưởng phòng

0918910018

tnphuong@dongthap.gov.vn

10

Châu Văn Tiền

Chuyên viên

0917116189

cvtien@dongthap.gov.vn

11

Huỳnh Thị Bích Ngọc

Chuyên viên

0932986909

htbngoc@dongthap.gov.vn

12

Hồ Yến Nhi

Chuyên viên

0766730269

hynhi@dongthap.gov.vn

IV

Phòng Bưu chính - Viễn thông

 

02773873996

 

13

Phạm Minh Ngọc

Trưởng phòng

0918533133

pmngoc@dongthap.gov.vn

14

Đỗ Đức Thông

Phó Trưởng phòng

0913116465

ddthong@dongthap.gov.vn

15

Ngô Bá Toàn

Chuyên viên

0939706989

nbtoan@dongthap.gov.vn

V

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản 

 

02773877898

 

16

Vũ Thị Thu Hường

Trưởng phòng

0918611711

vtthuong@dongthap.gov.vn

17

Nguyễn Ngọc Thủy

Phó Trưởng phòng

0939360099

nnthuy@dongthap.gov.vn

18

Lê Quang Hiệp

Chuyên viên

0913887253

lqhiep@dongthap.gov.vn

19

Hồ Hồng Thẩm

Chuyên viên

0917890369

hhtham@dongthap.gov.vn

20

Nguyễn Thị Ngọc Hân

Chuyên viên

0935090600

ngochan@dongthap.gov.vn

VI

Thanh tra Sở

 

02773870444

 

21

Lê Thị Thanh Trúc

Chánh Thanh tra

0912862863

ltttruc@dongthap.gov.vn

22

Huỳnh Anh Huy

Chuyên viên

0907801444

hahuy@dongthap.gov.vn

VII

Trung tâm Chuyển đổi số

 

02773876667

 

23

Lê Thị Kim Loan

Phó Giám đốc phụ trách điều hành

0939377466

ltkloan@dongthap.gov.vn

24

Nguyễn Phúc Tâm 

Phó Giám đốc

0916339977

nptam@dongthap.gov.vn

25

Trần Phước Dư

Phó Giám đốc

0974302766

du.tranphuoc@dongthap.gov.vn

 

Phòng Điều hành thông minh – Tổng hợp

     

26

Lê Trần Mỹ Dung

Phó TP Điều hành thông minh - Tổng hợp

0939236669

ltmdung@dongthap.gov.vn

27

Nguyễn Kim Hoàng

Chuyên viên Phòng Điều hành thông minh - Tổng hợp

0868964278

nkhoang@dongthap.gov.vn

28

Nguyễn Sơn Tùng

Chuyên viên Phòng Điều hành thông minh - Tổng hợp

0972187784

nstung@dongthap.gov.vn

29

Trương Thị Khóa

Kế toán

0982944424

 
 

Phòng Hạ tầng – An toàn thông tin

     

30

Nguyễn Quốc Vinh 

Trưởng phòng Hạ tầng - An toàn thông tin 

0919029099

nqvinh@dongthap.gov.vn

31

Nguyễn Phi Tân 

Phó Trưởng phòng Hạ tầng - An toàn thông tin

0939226986

nptan@dongthap.gov.vn

32

Bùi Minh Thiện

Chuyên viên Phòng Hạ tầng - An toàn thông tin

0939282986

bmthien@dongthap.gov.vn

33

Nguyễn Thiện Bình

Chuyên viên Phòng Hạ tầng - An toàn thông tin

0907874864

ntbinh@dongthap.gov.vn

 

Phòng Phát triển phần mềm

     

34

Nguyễn Minh Luân

Chuyên viên Phòng Phát triển phần mềm

0967923639

nmluan@dongthap.gov.vn

35

Nguyễn Tuấn Kiệt

Chuyên viên Phòng Phát triển phần mềm

0971136408

kiet.nguyentuan@dongthap.gov.vn

36

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Chuyên viên Phòng Phát triển phần mềm

0868669711

nthngoc@dongthap.gov.vn

37

Phạm Nguyễn Thanh Duy

Chuyên viên Phòng Phát triển phần mềm

0969282670

nptduy@dongthap.gov.vn

38

Lê Phát Lảm

Chuyên viên Phòng Phát triển phần mềm

0788830255

lplam@dongthap.gov.vn

39

Trần Thái Nhu

Chuyên viên Phòng Phát triển phần mềm

0984145026

ttnhu@dongthap.gov.vn

40

Nguyễn Hoàng Phúc

Chuyên viên Phòng Phát triển phần mềm

0799608694

 

41

Nguyễn Minh Đăng

Chuyên viên Phòng Phát triển phần mềm

0397862197

 

42

Phạm Tấn Minh

Chuyên viên Phòng Phát triển phần mềm

0938128044

 

43

Nguyễn Việt Nhật

Chuyên viên Phòng Phát triển phần mềm

0866189472

 

44

Nguyễn Quốc Vũ

Chuyên viên Phòng Phát triển phần mềm

0939941069

nguyenquocvu1202@gmail.com

45

Nguyễn Hồng Thanh

Chuyên viên Phòng Phát triển phần mềm

0973952747

thanhnh.stttt@dongthap.gov.vn

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin