Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1051 -CV/TĐTN-TTNTH 21/02/2020 CV thực hiện công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI.
2 170 -KH/TĐTN -TNNTCNĐT 09/06/2020 KH Hỗ trợ Đảng viên trẻ phát kinh tế tỉnh Đồng Tháp năm 2020
3 04 -HD/TĐTN-TNNTCN&ĐT. 27/02/2018 HD Triển khai thực hiện Công trình thanh niên.
4 174 -KH-UBND 23/07/2020 KH tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp năm 2020.
5 05 -HD/TĐTN-TNNTCNĐT 16/04/2018 HD Thực hiện mô hình Cụm (tuyến) dân cư Xanh - An toàn.
6 132 -KH/TĐTN-TNNTCN&ĐT 08/11/2019 KH Hỗ trợ thanh niên Khởi nghiệp giai đoạn 2019 - 2022.
7 180 -KH/TĐTN-PT 06/08/2020 KH Tổ chức cuộc thi trực tuyến “An toàn giao thông năm 2020”.
8 176 -KH/TĐTN-TCKT 22/07/2020 KH tổ chức tập huấn cán bộ đoàn cơ sở tình Đồng Tháp năm 2020.
9 181 -KH/TĐTN-TCKT&TG 07/08/2020 KH Tổ chức Hội thi Bí thư Chi đoàn giỏi tỉnh Đồng Tháp năm 2020.
10 179 -KH/TĐTN-TCKT&TG 06/08/2020 KH Giám sát về việc thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2020.
11 14 -KH/HĐĐ 07/05/2020 KH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2020).
12 1265 -CV/TĐTN-TTNTH 10/08/2020 CV tổ chức tuyên dương học sinh 3 tốt và Nhà giáo trẻ tiêu biểu tỉnh Đồng Tháp năm 2020.
13 1266 -CV/TĐTN-TTNTH 10/08/2020 CV tham gia Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2020.
14 174 -KH/TĐTN-TTNTH 03/07/2020 Kế hoạch Tổ chức Chương trình “Tiếp sức mùa thi 2020”
15 144 -KH/TĐTN-TTNTH 31/01/2020 Kế hoạch tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Đồng Tháp lần thứ X - năm 2020
16 1281 -CV/TĐTN-TTNTH 28/08/2020 Công văn chỉ đạo tổ chức hoạt động Đoàn - Đội trường học NH 2020-2021.
17 156 -KH/TĐTN-BTG 20/03/2020 Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp.
18 158 -KH/TĐTN-BTG 25/03/2020 Kế hoạch tuyên dương ĐV trẻ, TN làm theo lời Bác và mô hình tiêu biểu năm 2020.
19 1275 -CV/TĐTN-TG 20/08/2020 Công văn tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Tỉnh.
20 178 -KH/TĐTN-TG 31/07/2020 Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống matuy nam 2020.