Xuất bản thông tin

null Định hướng tuyên truyền tháng 5 năm 2023

Trang chủ Tài liệu sinh hoạt chi bộ

Định hướng tuyên truyền tháng 5 năm 2023

Trong tháng 5 năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các cấp uỷ địa phương, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

1. Sinh hoạt tư tưởng

Sinh hoạt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên nội dung bài viết "Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở Việt Nam hiện nay" của PGS, TS. Lại Quốc Khánh, Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, đăng trên Tạp chí Cộng sản, mục Chính trị - Xây dựng Đảng([1]).

2. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm

Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm: 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2023); 106 năm Ngày sinh đồng chí Văn Tiến Dũng (02/5/1917 -02/5/2023); 205 năm Ngày sinh Các-Mác (05/5/1818 - 05/5/2023); 69 năm Ngày Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2023); 28 năm Ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam (10/5/1995 - 10/5/2023); 82 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2023); 122 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901 - 18/5/2023), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; 82 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 - 19/5/2023); 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2023;...

Công tác tuyên truyền cần nêu bật giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, của Đảng bộ và nhân dân Đồng Tháp gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị nhằm động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân phát huy tính chủ động, sáng tạo, đổi mới nhận thức, tích cực trong lao động, sản xuất.

3. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Tỉnh

Tuyên truyền Công văn số 926-CV/TU ngày 13/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về triển khai thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới; Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 11/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" các cấp; Chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp trong sạch, vững mạnh", tuyên truyền giới thiệu nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, các tấm gương tiêu biểu.

Tuyên truyền Kế hoạch số: 121/KH-UBND ngày 31/3/2023 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về tăng cường thực thi hiệu quả Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và các khuyến nghị phù hợp của Uỷ ban chống tra tấn; Công văn số: 383/UBND-KT ngày 06/4/2023 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về tập trung chỉ đạo, tổ chức ngăn chặn trâu, bò vận chuyển, buôn bán trái phép qua biên giới.

Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp hưởng ứng tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 (theo Kế hoạch số 96-KH/BTGTU ngày 20/02/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ). Giới thiệu địa chỉ Website (http://www.baovenentang.org.vn) là Website chính thức Cuộc thi của Trung ương, có đăng các tác phẩm đạt giải cuộc thi lần nhất và lần 2 để các đồng chí nghiên cứu, tham khảo.

Kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2023; nhiệm vụ, giải pháp tháng 5 của cả nước, của Tỉnh và địa phương.

Tiếp tục tuyên truyền kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của cả nước và của Tỉnh. Khẳng định quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Tuyên truyền đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (theo Kế hoạch số 159-KH/TU ngày 19/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ).

Tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời thực nghiêm Công văn số: 158/UBND-THVX ngày 19/4/2023 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19; tay - chân - miệng và sốt xuất huyết, bệnh Mác-Bớc...

Tuyên truyền nâng cao cảnh giác trong nhân dân về phương thức hoạt động của tội phạm, nhất là hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen, xiết nợ và bán hàng đa cấp, vay tiền qua ứng dụng (App), thủ đoạn lừa đảo bằng "việc nhẹ, lương cao"… Vận động quần chúng nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự; phê phán các hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, hành vi vi phạm pháp luật; phản ánh các hoạt động bảo vệ môi trường; công tác phòng, chống ma tuý, buôn lậu, hàng gian, hàng giả; công tác an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cảnh giác trước những trào lưu độc hại trên mạng xã hội…

4. Tuyên truyền tình hình thế giới và khu vực

Tuyên truyền kết quả chuyến thăm chính thức nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và một số tình hình thế giới thời gian gần đây…

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp