Xuất bản thông tin

null Lai Vung tổ chức kiểm tra, sách hạch kiến thức chuyên môn công chức cấp xã năm 2020

Cải cách HC CM Cải cách Hành chính

Lai Vung tổ chức kiểm tra, sách hạch kiến thức chuyên môn công chức cấp xã năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 28/02/ 2020 của Ủy ban nhân dân huyện về kiểm tra, sách hạch kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ công chức cấp xã trên địa bàn huyện Lai Vung năm 2020.

Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung tổ chức kiểm tra, sách hạch kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ công chức cấp xã trên địa bàn huyện Lai Vung năm 2020 cho 102 công chức cấp xã gồm các chức danh gồm Văn phòng - Thống kê; Tài chính - Kế toán; Văn hóa - Xã hội; Tư pháp - Hộ tịch; Địa chính - Xây dựng - Đô thị và môi trường (đối với thị trấn) hoặc Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và môi trường (đối với xã).

 

Đ/c Nguyễn Hữu Nghĩa, CT/UBND huyện phát biểu khai mạc

Nội dung kiểm tra, sát hạch xoay quanh các kiến thức về cải cách hành chính, soạn thảo văn bản theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, tin học và kiến thức chuyên ngành phù hợp với từng vị trí của 05 chức danh công chức. Đề sát hạch với 40% kiến thức chung (cải cách hành chính, soạn thảo văn bản theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, tin học) và 60% kiến thức chuyên môn phù hợp với từng chức danh công chức cụ thể.

Quang cảnh kiểm tra, sát hạch công chức chuyên môn cấp xã tại UBND huyện Lai Vung

Qua kết quả kiểm tra hầu hết các công chức đạt yêu cầu, trong đó đạt từ 17 điểm trở lên 101/102 công chức, chiếm tỉ lệ 99,01%. Có 01 công chức đạt 16 điểm (không đạt), chiếm tỷ lệ 0,98%.

                          Ngọc Hương