null Hội thảo tổng kết, đánh giá 5 năm thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao động trong hệ thống công đoàn

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Hội thảo tổng kết, đánh giá 5 năm thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao động trong hệ thống công đoàn

Sáng ngày 30/12/2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội thảo trực tuyến tổng kết, đánh giá 5 năm thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao động trong hệ thống công đoàn. Đến dự và phát biểu khai mạc có đồng chí Phan Văn Anh -  Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Về phía điểm cầu Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp có bà Nguyễn Thị Thu Ba - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Tỉnh và ông Lê Xuân Trường, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo - Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động tham dự.

Điểm cầu trực tuyến tại Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp

Tại Hội thảo, Tổng Liên đàn Lao động Việt Nam đã báo cáo tổng kết 5 năm thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao động trong hệ thống công đoàn. Nhiều đơn vị, địa phương cũng đã báo cáo tham luận về công tác triển khai, thực thi Luật An toàn, vệ sinh lao động trong hệ thống công đoàn; về tác động của Luật An toàn, vệ sinh lao động, điều kiện lao động, bệnh nghề nghiệp; vướng mắc, bất cập, hạn chế trong thực hiện các quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động; những mâu thuẫn, chồng chéo, trùng lắp giữa các quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hứng dân thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao động. Đồng thời còn có nhiều lượt ý kiến đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động và tác động của Luật An toàn, vệ sinh lao động đến hoạt động công đoàn và công tác an toàn vệ sinh lao động; giải pháp nâng cao hiệu quả trong hoạt động trong thời gian tới.

Lưu Hùng

Nút: dongthap.gov.vn:-1