Xuất bản thông tin

null Hướng dẫn Hoạt động thương mại, dịch vụ trong tình hình thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn Tỉnh

Chi tiết bài viết Tin tức

Hướng dẫn Hoạt động thương mại, dịch vụ trong tình hình thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn Tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của UBND Tỉnh về thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn Tỉnh.

Ảnh minh họa

Sở Công Thương hướng dẫn hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn Tỉnh nhằm đảm bảo cung ứng hàng hóa thiếu yếu cho người dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới và từng bước thích ứng an toàn với dịch bệnh.

Hoạt động các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại

 • Được hoạt động tối đa 70% công suất, hoạt động từ 5 giờ sáng và đóng cửa từ 18 giờ hàng ngày.
 • Đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
 • Giảm số lượng người tại một thời điểm, phải đảm bảo thông thoáng, hạn chế sử dụng điều hòa khi hoạt động.
 • Không hoạt động chợ vào buổi tối.

Việc hoạt động các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại phải được UBND cấp huyện, thành phố thẩm định và kiểm soát công tác phòng, chống dịch theo quy định.

Các Ban quản lý chợ, các đơn vị khai thác, kinh doanh chợ, siêu thị, trung tâm thương mại phải thực hiện rà soát và đảm bảo các điều kiện sau để được xem xét hoạt động:

1. Thực hiện đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn phòng, chống lây nhiễm dịch Covid-19 được quy định kèm theo Quyết định số 2225/QĐ-BCĐ ngày 28/5/2020 của BCĐ quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

2. 100% tổ chức, cá nhân quản lý, người bán hàng, người lao động tại các chợ, siêu thị, TTTM đã được tiêm ít nhất một mũi vắc xin sau ít nhất 10 ngày. Tổ chức xét nghiệm định kỳ SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR cho các đối tượng làm việc tại chợ, siêu thị, TTTM theo quy định của ngành y tế.

3. Có biện pháp kiểm soát tốt người làm việc, đến liên hệ công tác, mua - bán, tham quan tại các chợ, siêu thị, TTTM:

 • Phải khai báo y tế hàng ngày.
 • Tổ chức đo thân nhiệt tại khu vực cửa vào.
 • Bố trí biển báo quy định phòng, chống dịch đối với khách hàng, bố trí đầy đủ nước sát khuẩn tay.
 • Đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo quy định.
 • Có biện pháp kiểm soát tốt mật độ người mua bán tại chợ.
 • Phải bố trí khu vực lên xuống hàng hóa riêng; tài xế phải cài đặt phần mềm Bluezone, phần mềm khai báo y tế và phòng/khu vực cách ly tạm thời cho lái xe.
 • Lập tổ kiểm tra phòng chống dịch tại chợ, siêu thị, TTTM; công khai thông tin liên lạc của các bộ đầu mối phụ trách về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ, siêu thị, TTTM; Bố trí số điện thoại hotline 24/24 để tiếp nhận và hỗ trợ liên quan đến công tác phòng, chống dịch.

4. Đánh giá, xếp loại nguy cơ

 • Người lao động, người làm việc, người bán hàng tại chợ, siêu thị, trung tâm thương mại phải thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 theo Bảng 1.1 tại Hướng dẫn kèm theo Quyết định số 2225/QĐ-BCĐ ngày 28/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID – 19. Kết quả phải được xếp loại nguy cơ thực hiện tốt, ít nguy cơ lây nhiễm (phải đạt từ 80 điểm trở lên);
 • Đơn vị quản lý, người sử dụng lao động tại chợ, siêu thị, trung tâm thương mại thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 theo Bảng 1.2 tại Hướng dẫn kèm theo Quyết định số 2225/QĐ-BCĐ ngày 28/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID - 19. Kết quả phải được xếp loại nguy cơ thực hiện tốt, ít nguy cơ lây nhiễm (đạt từ 80 điểm trở lên). Và phải cập nhật bản đồ chung sống an toàn với COVID-19 theo Công văn số 3007/BCT-TTTN  ngày  28/5/2021 của Bộ Công Thương.

- Không xem xét hoạt động các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại đang nằm trong khu vực phong tỏa hoặc có ca nhiễm COVID-19 nhưng chưa thực hiện xong thời gian cách ly theo quy định.

- Tạm dừng hoạt động các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại đang hoạt động nếu có một trong các trường hợp sau:

+ Không cập nhật bản đồ chung sống an toàn với COVID-19 hoặc cập nhật bản đồ chung sống an toàn với COVID-19 ở mức không an toàn.

+ Qua kiểm tra, đánh giá của cơ quan chức năng về thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 theo Bảng 1.2 tại Hướng dẫn kèm theo Quyết định số 2225/QĐ-BCĐ ngày 28/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID 19 đạt dưới 80 điểm.

+ Không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ được hoạt động nhưng bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 gồm:

 • Khám, chữa bệnh.
 • Cung cấp lương thực,  thực  phẩm, dược  phẩm;  xăng,  dầu, gas;  điện; nước; nhiên  liệu,  vật  liệu  xây dựng, tư vấn xây dựng,  sửa chữa.
 • Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải.
 • Tổ chức tín dụng,  ngân hàng, kho bạc, bảo hiểm, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan  đến hoạt  động tín dụng, chi nhánh ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp.
 • Chứng khoán, bưu chính, viễn thông, cửa hàng tiện lợi, photo, in ấn, kho dự trữ, điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa, tang lễ.

Riêng cơ sở cắt tóc, gội đầu được hoạt động 50% công suất, phải đảm bảo thông thoáng, các biện pháp phòng, chống dịch và không sử dụng điều hòa khi hoạt động.

Chi tiết nội dung hướng dẫn xem tại đây./.

Minh Trang - P.QLTM