Danh bạ điện thoại

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email công vụ

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

1. BAN GIÁM ĐỐC

01

Trương Hòa Châu

Giám đốc

0913972169

thchau@dongthap.gov.vn

02

Phạm Thị Ngọc Đào

Phó Giám đốc

0918929229

ptndao.skhdt@dongthap.gov.vn

03

Nguyễn Văn Cẩn

Phó Giám đốc

0913831099

nvcan.skhdt@dongthap.gov.vn

2. VĂN PHÒNG SỞ

01

Tạ Thị Mỹ Duyên

Chánh Văn phòng

01223081979

tmduyen@dongthap.gov.vn

02

Huỳnh Thanh Thoảng

Công chức

0972242000

htthoang.skhdt@dongthap.gov.vn

03

Võ Văn Thanh

Công chức

0976066964

vvthanh@dongthap.gov.vn

04

NguyễnThị Nhí

Công chức

0963008674

ntnhi.skhdt@dongthap.gov.vn

05

Ngô Tấn Lâm

Kế toán

0918678825

ntlam.skhdt@dongthap.gov.vn

06

Nguyễn Thị Thùy Linh

Văn thư

0974990994

nttlinh@dongthap.gov.vn

3. PHÒNG TỔNG HỢP, QUY HOẠCH

01

Trần Văn Hưu

Trưởng phòng

0918317124

tvhuu.skhdt@dongthap.gov.vn

02

Mã Anh Khoa

Phó phòng

0902497379

makhoa@dongthap.gov.vn

03

Trần Thị Ngọc Ánh

Công chức

0814565458

ttnanh.skhdt@dongthap.gov.vn

04

Lê Thị Xuân Huyền

Công chức

0907822912

txhuyen.skhdt@dongthap.gov.vn

4. PHÒNG ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH

01

Nguyễn Thanh Long

Trưởng phòng

0918095919

nguyenthanhlong@dongthap.gov.vn

02

Lê Văn Lan

Công chức

0947239558

lvlan.skhdt@dongthap.gov.vn

03

Phạm Văn Vui

Công chức

0834564264

pvvui.skhdt@dongthap.gov.vn

04

Trần Quang Khánh

Công chức

0943372975

tqkhanh.skhdt@dongthap.gov.vn

5. PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

01

Nguyễn Đình Phượng Uyên

Trưởng phòng

0988803868

npuyen@dongthap.gov.vn

02

Ngô Thanh Thanh

Phó phòng

0903986528

ntthanh.skhdt@ dongthap.gov.vn

03

Phạm Thị Thuý Duy

Công chức

0918179357

pttduy.skhdt@dongthap.gov.vn

04

Phạm Thị Trúc Khanh

Công chức

0901 083 693

pttkhang.skhdt@dongthap.gov.vn

6. PHÒNG THANH TRA

01

Huỳnh Thanh Chiến

Chánh Thanh tra

0913794864

htchien.skhdt@dongthap.gov.vn

02

Trần Dzũng Phong

P.Chánh Thanh tra

0919108580

tdphong@dongthap.gov.vn

03

Trần Bích Hằng

Công chức

0986291054

tbhang.skhdt@dongthap.gov.vn

7. PHÒNG NGHIỆP VỤ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

01

Châu Thị Ngọc Diệu

Trưởng phòng

 0986016199

cndieu@dongthap.gov.vn

02

Phạm Khánh Quốc

Công chức

01273417223

pkquoc.skhdt@dongthap.gov.vn

03

Huỳnh Anh Điền

Công chức

0915725577

hadien.skhdt@dongthap.gov.vn

04

Nguyễn Phương Nguyệt An

Công chức

0918365688

npnan.tpsd@dongthap.gov.vn

8. PHÒNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ

01

Nguyễn Minh Triệc

Trưởng phòng

0918667727

nmtriec@dongthap.gov.vn

02

Nguyễn Văn Giàu

Phó phòng

0916967248

nguyenvangiau@dongthap.gov.vn

03

Nguyễn Anh Duy

Công chức

0906966486

ndanh.skhdt@dongthap.gov.vn

04

Lê Thanh Trúc

Công chức

01666757438

lttruc.skhdt@dongthap.gov.vn

05

Lê Văn Tấn

Công chức

0913749203

lvtan.skhdt@dongthap.gov.vn

06

Trương Thị Kim Chi

Công chức

01672456086

ntkchi.skhdt@dongthap.gov.vn

9. Trung Tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi Nghiệp

01

Nguyễn Thanh Nghị

Giám đốc

0919022299

maithanhnghi@gmail.com

02

Nguyễn Duy Thiện

Viên chức

0907474142

ndthien.skhdt@dongthap.gov.vn

03

Nguyễn Trần Trung

Viên chức

0932911298

nttrung.skhdt@dongthap.gov.vn

04

Trần Thanh Vy

Viên chức

0989689501

ttvy.skhdt@dongthap.gov.vn

05

Phạm Nguyễn Huỳnh

Viên chức

0939858096

pnhuynh.skhdt@dongthap.gov.vn

06

Lê Minh Khoa

Viên chức

0939882731

lmkhoa.skhdt@dongthap.gov.vn

07

Nguyễn Thị Lệ Thu

Viên chức

0966715754

ntlthu.skhdt@dongthap.gov.vn

08

Nguyễn Bích Ngọc

Viên chức

09366494748

nbngoc.skhdt@dongthap.gov.vn

09

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Viên chức

0946741185

ntmduyen.skhdt@dongthap.gov.vn

10

Nguyễn Thị Kiều My

Viên chức

0931666875

ntkmy.skhdt@dongthap.gov.vn

KHĐT - Banner văn bản phát hành

KHĐT - Banner lấy ý kiến dự thảo văn bản

KHĐT - Banner Danh bạ điện thoại

KHĐT - Banner Hộp thư điện tử

KHĐT - Banner Quản lý đấu thầu

KHĐT - Banner Lịch tiếp công dân

KHĐT - Banner hình ảnh hoạt động

KHĐT - Banner Liên kết website

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

KHĐT - Cổng thông tin điện tử Bộ KHĐT

Banner 1022

Banner Cải cách hành chính

Banner Công khai tài chính

Banner Hiệp định CPTPP

Banner Số điện thoại đường dây nóng

Banner Danh mục thông tin phải được công khai