Xuất bản thông tin

null Kế hoạch tiếp nhận vào làm công chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 – đợt 3

Chi tiết bài viết Thông báo

Kế hoạch tiếp nhận vào làm công chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 – đợt 3

Ngày 14/7/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ban hành Kế hoạch số 2218/KH-SVHTTDL tiếp nhận vào làm công chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 – đợt 3.

Mời xem chi tiết Kế hoạch tại đây.