Xuất bản thông tin

null Hỗ trợ chi phí đầu tư chính sách phát triển du lịch theo Nghị quyết của HĐND tỉnh

Chi tiết bài viết Thông báo

Hỗ trợ chi phí đầu tư chính sách phát triển du lịch theo Nghị quyết của HĐND tỉnh

Thực hiện Đề án phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2015-2020, ngày 20/8/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã đồng ý hỗ trợ chi phí đầu tư cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống kết hợp bán hàng đặc sản địa phương cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch Văn hoá Việt Mekong có địa chỉ tại ấp 2, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông với số tiền gần 190 triệu đồng từ nguồn sự nghiệp kinh tế chưa phân bổ năm 2020 của ngân sách cấp tỉnh.

Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính thực hiện chi hỗ trợ cho Công ty và thanh toán, quyết toán theo Nghị quyết số 210/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Nguồn: Công văn số 646/UBND-KT                                                                       

                                                                                                                             Võ Văn Đề