Xuất bản thông tin

null Tổng đài dịch vụ công 1022 – Nơi gắn kết chính quyền và nhân dân

Chi tiết bài viết Thông báo

Tổng đài dịch vụ công 1022 – Nơi gắn kết chính quyền và nhân dân

Tổng đài dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp có liên quan đến quá trình giải quyết thủ tục hành chính ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã), các vấn đề về kinh tế  -xã hội, dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công ích v.v.. Sau 03 tháng đi vào hoạt động, Tổng đài 1022 đã mang lại nhiều kết quả tích cực.

Theo dongthap.gov.vn