Xuất bản thông tin

null Thông báo v/v gia hạn thời gian tuyển dụng viên chức kế toán các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo v/v gia hạn thời gian tuyển dụng viên chức kế toán các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020

Để tạo điều kiện mở rộng nguồn tuyển dụng và thu hút thêm nhiều ứng viên dự tuyển, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo gia hạn thời gian tuyển dụng viên chức kế toán các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở năm 2020

Mời xem chi tiết Thông báo tại đây.