Xuất bản thông tin

null TB danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển Kế toán viên vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTT&DL năm 2020

Chi tiết bài viết Thông báo

TB danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển Kế toán viên vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTT&DL năm 2020

Ngày 22/04/2020, Sở VHTT&DL ban hành Thông báo số 859/TB-SVHTTDL danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển và Danh mục tài liệu tham khảo dành cho thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng Kế toán viên vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở năm 2020.

Mời xem chi tiết Thông báo tại đây.