Xuất bản thông tin

null Chùm ảnh: Hoạt động Mừng Đảng – Mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022 tại Bảo Tàng Tỉnh

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền

Chùm ảnh: Hoạt động Mừng Đảng – Mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022 tại Bảo Tàng Tỉnh

1. Tu bổ, sửa chữa và chỉnh lý trưng bày các hạng mục công trình phục vụ khách tham quan.

Sửa chữa nhỏ, chỉnh lý trưng bày và trang trí Nhà trưng bày mở cửa phục vụ khách tham quan

Tu bổ, sửa chữa, trưng bày lại và trang trí Nhà trưng bày nhạc sư Vĩnh Bảo mở cửa đón khách tham quan

Kho bảo quan hiện vật bảo tàng vừa được xây dựng hoàn thành

2. Trưng bày và triển lãm phục vụ khách tham quan

Kho bảo quan hiện vật bảo tàng vừa được xây dựng hoàn thành

Triển lãm các pano về tranh dân gian Đông Hồ, tranh Hàng Trống

3. Trang trí, tạo các tiểu cảnh, các không gian văn hóa phục vụ khách tham quan

Cây nêu ngày tết bên mái nhà xưa

Tiểu cảnh hoa bên phải cổng chính bảo tàng (từ ngoài vào)

Trang trí đèn lồng, chuông gió,hoa kiểng đường tham quan bên hông Nhà trưng bày bảo tàng với Dinh quận

Ảnh: Đặng Văn Hùng