You do not have the roles required to access this portlet.

Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 457/UBND-HC 08/04/2021 V/v thực hiện Thông báo kết luận số 352-TB/HU ngày 01/4/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy tại buổi họp báo tháng 3 năm 2021
2 452/UBND-HC 08/04/2021 V/v tập trung chỉ đạo thực hiện công tác thu nhận hồ sơ Căn cước công dân
3 453/UBND-HC 08/04/2021 Về việc đăng ký nhân sự tham gia vào Ban Chỉ đạo kỳ thi THPT năm 2021 tỉnh Đồng Tháp
4 1461/QĐ-UBND 08/04/2021 Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung huyện Hồng Ngự
5 450/UBND-HC 07/04/2021 V/v góp ý dự thảo Quyết định quy định việc phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng, thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
6 431/UBND-HC 02/04/2021 V/v tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019
7 428/UBND-HC 01/04/2021 Chủ trương sử dụng kinh phí Tỉnh bổ sung có mục tiêu để cấp cho Công an Huyện thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Huyện
8 1425/QĐ-UBND 01/04/2021 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường 30/4 (mở rộng)
9 /TB-UBND 01/04/2021 Thu hồi thửa đất số 770, diện tích 4.355m2, tờ bản đồ 01, xã Phú thuận A thuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Phạm Văn Bão
10 68/BC-UBND 01/04/2021 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp quý II năm 2021
11 30/TB-UBND 01/04/2021 Về việc chưa xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
12 32/TB-UBND 01/04/2021 Về việc chưa xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
13 31/TB-UBND 01/04/2021 Về việc chưa xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
14 91/KH-UBND 31/03/2021 Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2021
15 94/KH-UBND 31/03/2021 Phân công và phối hợp thực hiện các chỉ tiêu thi đua năm 2021 Cụm thi đua số 3 Tỉnh
16 93/KH-UBND 31/03/2021 Thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên huyện Hồng Ngự năm 2021và triển khai Luật Thanh niên
17 425/UBND-HC 31/03/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020
18 421/UBND-HC 31/03/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức Lễ phát động trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021
19 426/UBND-HC 31/03/2021 V/v kết quả rà soát, giải quyết hồ sơ khen thưởng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
20 423/UBND-HC 31/03/2021 V/v nạo vét lạch Lòng Hồ