Asset Publisher

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Trang chủ Lịch tiếp công dân

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

1. Tiếp công dân thường xuyên

- Thời gian:

+ Buổi sáng: Từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút.

+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 phút

- Địa điểm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 03 đường Phạm Hữu Lầu, phường 4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

- Cán bộ, công chức đảm nhiệm việc tiếp công dân thường xuyên có trách nhiệm xem xét nội dung, thẩm quyền vụ việc do công dân cung cấp và báo cáo Giám đốc Sở, Chánh Thanh tra Sở quyết định.

2. Tiếp công dân theo yêu cầu

Giám đốc Sở và lãnh đạo phòng liên quan tiếp công dân theo lịch hẹn.

3. Tiếp công dân theo định kỳ của Giám đốc Sở

Giám đốc tiếp công dân theo định kỳ vào ngày 15 hàng tháng

Lưu ý: Nếu ngày tiếp công dân trùng vào ngày nghỉ hoặc Giám đốc Sở có lịch họp, lịch công tác thì chuyển ngày tiếp công dân vào ngày làm việc kế tiếp.