Xuất bản thông tin

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN CHƯƠNG TRÌNH OCOP CỦA TỈNH ĐỒNG THÁP

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số điện thoại: 02773851427
Địa chỉ: Quốc lộ 30, xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Xuất bản thông tin

Cơ quan phát ngôn chính thống của UBND tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND tỉnh - 0277.3851431

Liên hệ: Quảng cáo | Ban Biên tập | Cộng tác| Sơ đồ website

Điện thoại: 0277.3853949 – 0277.3853744 | Fax: 0277.3851615

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Địa chỉ: Số 12, đường 30/4, phường 1, TP. Cao Lãnh

Follow