Xuất bản thông tin

First slide
Hạt sen sấy – Sản phẩm OCOP cấp Quốc gia

Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố quyết định và trao giấy chứng nhận sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao. Trong đó có sản phẩm Hạt sen sấy của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nam Huy Đồng Tháp (xã Hòa Tân, huyện Châu Thành).

tieu de
tieu de
tieu de

Xuất bản thông tin

Ảnh đẹp Đồng Tháp
Video
{uuid=16a053c6-7615-1dae-e42e-6af34dc1bee6, id=10814444, resourcePrimKey=10814445, groupId=34223, companyId=34201, userId=699024, userName=Thanh Toàn, createDate=2022-04-28 16:49:26.404, modifiedDate=2022-04-28 16:49:26.495, folderId=0, classNameId=0, classPK=0, treePath=/, articleId=10814443, version=1.0, urlTitle=%C4%90%C3%A1nh-gi%C3%A1-x%E1%BA%BFp-h%E1%BA%A1ng-sao-cho-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-ocop, content=

]]>
, DDMStructureKey=43041, DDMTemplateKey=43055, defaultLanguageId=vi_VN, layoutUuid=, displayDate=2022-04-28 16:49:00.0, expirationDate=null, reviewDate=null, indexable=true, smallImage=false, smallImageId=10814447, smallImageURL=, lastPublishDate=null, status=0, statusByUserId=699024, statusByUserName=Thanh Toàn, statusDate=2022-04-28 16:49:26.495}
{uuid=c8299037-e8c7-1ef5-12a0-78c2ea39df11, id=10814407, resourcePrimKey=10814408, groupId=34223, companyId=34201, userId=699024, userName=Thanh Toàn, createDate=2022-04-28 16:48:56.378, modifiedDate=2022-04-28 16:48:56.532, folderId=0, classNameId=0, classPK=0, treePath=/, articleId=10814406, version=1.0, urlTitle=t%E1%BA%A1o-c%C3%A2u-chuy%E1%BB%87n-cho-h%E1%BA%A1t-g%E1%BA%A1o-%C4%90%E1%BB%93ng-th%C3%A1p, content=

]]>
, DDMStructureKey=43041, DDMTemplateKey=43055, defaultLanguageId=vi_VN, layoutUuid=, displayDate=2022-04-28 16:48:00.0, expirationDate=null, reviewDate=null, indexable=true, smallImage=false, smallImageId=10814410, smallImageURL=, lastPublishDate=null, status=0, statusByUserId=699024, statusByUserName=Thanh Toàn, statusDate=2022-04-28 16:48:56.532}
{uuid=835ed9d5-d500-89e8-38d4-6fbed1b2f3d4, id=10814392, resourcePrimKey=10814393, groupId=34223, companyId=34201, userId=699024, userName=Thanh Toàn, createDate=2022-04-28 16:48:27.39, modifiedDate=2022-04-28 16:48:27.635, folderId=0, classNameId=0, classPK=0, treePath=/, articleId=10814391, version=1.0, urlTitle=g%E1%BB%ADi-v%C4%83n-h%C3%B3a-v%C3%A0o-trong-t%E1%BB%ABng-n%C3%B4ng-s%E1%BA%A3n, content=

]]>
, DDMStructureKey=43041, DDMTemplateKey=43055, defaultLanguageId=vi_VN, layoutUuid=, displayDate=2022-04-28 16:47:00.0, expirationDate=null, reviewDate=null, indexable=true, smallImage=false, smallImageId=10814395, smallImageURL=, lastPublishDate=null, status=0, statusByUserId=699024, statusByUserName=Thanh Toàn, statusDate=2022-04-28 16:48:27.635}

Xuất bản thông tin

Cơ quan phát ngôn chính thống của UBND tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND tỉnh - 0277.3851431

Liên hệ: Quảng cáo | Ban Biên tập | Cộng tác| Sơ đồ website

Điện thoại: 0277.3853949 – 0277.3853744 | Fax: 0277.3851615

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Địa chỉ: Số 12, đường 30/4, phường 1, TP. Cao Lãnh