Danh mục chính Menu

Ứng dụng lồng nhau

Danh mục chính Menu

Xuất bản thông tin

Dong Thap Association of Lotus to establish

Dong Thap Association of Lotus to establish

On May 18th, the Chairman of the Provincial People's Committee (PPC) issued a decision to establish Dong Thap Association of Lotus

Xuất bản thông tin

Photo library

Xuất bản thông tin

bo tieu chi
bo tieu chi
ca phe doanh nghiep
tiep nhan y kien

Xuất bản thông tin

Official spokesperson of Dong Thap Provincial People's Committee

Tel: (+84)277.3853949 | Fax: (+84)277.3851615

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Address: No. 12, Road 30 / 4, Ward 1, Cao Lanh City, Dong Thap

Nút: dongthap.gov.vn:-1