Danh mục chính Menu

Xuất bản thông tin

Tiếp nhận ý kiến công dân

Diễn đàn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức Hội thảo “Tham vấn ý kiến chọn Ngày Truyền thống tỉnh Đồng Tháp”, trong đó, đề xuất chọn ngày 20/12/1975 vì đây là ngày Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết hợp nhất tỉnh Sa Đéc và tỉnh Kiến Phong cũ thành tỉnh mới (tỉnh Đồng Tháp hiện nay).

Xuất bản thông tin

Thăm dò ý kiến

Góp ý - Hiến kế

gop y hien ke

Tra cứu giá đất

Danh mục chính Menu

Xuất bản thông tin

video huong dan tthc pho bien giao duc phap luat tra cuu van ban phap luat

Danh mục chính Menu

Ứng dụng lồng nhau

Xuất bản thông tin

Thông báo

Banner danh hiệu công dân đất sen hồng

Xuất bản thông tin

logo-gov

Xuất bản thông tin