VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1821/UBND-HC 08/11/2021 Xuất tồn quỹ ngân sách cấp tạm ứng cho Công an Huyện để chi tiền trực, tiền ăn cho lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung
2 11542/QĐ-UBND 30/09/2021 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Đường đấu nối TDC đường tắt số 3 đến bến đò Long Thuận
3 275/BC-UBND 31/08/2021 Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện đến 17 giờ ngày 31/8/2021
4 275/BC-UBND 31/08/2021 Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện đến 17 giờ ngày 31/8/2021
5 1372/UBND-HC 31/08/2021 V/v giải quyết vướng mắc thu tiền sử dụng đất nền tái định cư và nền giao thêm
6 1375/UBND-HC 31/08/2021 V/v giải trình vốn đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng cấp xã tăng cao
7 11055/QĐ-UBND 31/08/2021 V/v tăng cường các nhiệm vụ phát triển sản xuất thủy sản, chăn nuôi các tháng cuối năm 2021
8 1371/UBND-HC 31/08/2021 V/v tăng cường công tác quản lý đất đai, chấn chỉnh tình trạng khai thác đất mặt trên địa bàn Huyện
9 1376/UBND-HC 31/08/2021 V/v tăng cường thông tin, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đến ngày 05/9/2021
10 1378/UBND-HC 31/08/2021 V/v đăng ký danh mục sử dụng vốn sự nghiệp Trung ương thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021
11 1378/UBND-HC 31/08/2021 V/v đăng ký danh mục sử dụng vốn sự nghiệp Trung ương thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021
12 1377/UBND-HC 31/08/2021 V/v đề xuất điều chỉnh Quy hoạch hệ thống giao thông các tuyến đường huyện Hồng Ngự, giai đoạn 2021-2025
13 11054/QĐ-UBND 31/08/2021 Về việc cơ cấu lại Hội đồng, Tổ giúp việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Trường trung học cơ sở Long Thuận
14 11051/QĐ-UBND 31/08/2021 Về việc cơ cấu lại thành viên Đoàn Kiểm tra liên ngành xử lý vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Hồng Ngự
15 11053/QĐ-UBND 31/08/2021 Về việc thành lập Hội đồng, Tổ giúp việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Long Khánh A
16 11052/QĐ-UBND 31/08/2021 Về việc thành lập Hội đồng, Tổ giúp việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Đền thờ liệt sĩ huyện Hồng Ngự
17 272/BC-UBND 30/08/2021 Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện đến 17 giờ ngày 29/8/2021
18 274/BC-UBND 30/08/2021 Tình hình và tác động của dịch Covid-19 đến phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Hồng Ngự
19 13665/UBND-HC 30/08/2021 V/v đầu tư dự án Nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái tại huyện Hồng Ngự
20 11040a/QĐ-UBND 30/08/2021 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Đài quan sát bờ bao 127ha