DANH SÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HUYỆN ỦY

Nội dung:

DANH SÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HUYỆN ỦY

Đ/c  Nguyễn Hùng Tráng

Bí thư Huyện uỷ Hồng Ngự

Email:  

SĐT: 0944999303

Đ/c Hà Văn Công

Phó  Bí thư Thường trực Huyện uỷ Hồng Ngự

Email:  

SĐT: 0918750381

Đ/c  Hồ Hoàng Khôn

Chánh Văn phòng  Huyện uỷ Hồng Ngự

Email:   hhkhon.hhn@dongthap.gov.vn

SĐT: 0919399433

 

Banner lịch làm việc của Lãnh đạo UBND

Banner VBDH

Banner danh bạ thư điện tử

Banner VPDT

Banner Thông tin dự án, đấu thầu, đấu giá

Banner Văn bản QPPL

Banner Hỏi đáp

Banner Lịch tiếp công dân

Tong dai 1022

Barner TTHC

cong khai ngan sach

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp